Smernice Vlade RS za ukrepe izredne pomoči samozaposlenim z dne 23. 3. 2020

25. 3. 2020

Vlada RS je v ponedeljek, 23. 3. 2020, na seji na Brdu pri Kranju sprejela smernice in nabor ukrepov za omilitev posledic “korona” epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. 5. 2020. Iz Urada RS za informiranje so nam posredovali informacije o smernicah, od katerih vam ukrepe, ki se tičejo  samozaposlenih, izpostavljamo in posredujemo:

Tako citiramo tekst na strani 2, SMERNIC Z NABOROM UKREPOV kjer je zapisano:

III. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim

Za samozaposlene, ki so se zaradi krize in (tudi) narave trga dela znašli v še posebej težkem položaju, predlagamo izredne ukrepe, in sicer:

1.      Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.

2.      Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače.

3.      Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta.

4.      Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

POMEMBNO OBVESTILO

13. 3. 2020

Dragi obiskovalci, stanovski kolegi, člani ZDSLU in prijatelji!


Čas, ki ga trenutno preživljamo zahteva veliko razumevanja, discipline in osveščenosti. Vsekakor ne smemo biti sebični ali brezbrižni do te katastrofalne bolezni. Ministrstvo za kulturo nam je danes, 13. 3. 2020 poslalo navodila in priporočila v zvezi z našim ravnanjem v okviru pandemije s koronavirusom. Tako Galerija ZDSLU in ZDSLU ne obratujeta in zapirata vrata in vse projekte za javnost do nadaljnjega. Veliko lahko postorimo od doma in intenzivno se lahko pripravljamo na obdobje, ko bomo znova smeli odpreti naše prostore in polnokrvno delati naprej. Žal nam je za vse tiste, ki so zboleli in upamo, da bodo čim hitreje okrevali. Bomo tudi sami naredili vse potrebno, da ne bomo okužbe širili dalje in da bo povsod po svetu uspelo zajeziti in ustaviti smrtonosno klico na njenem pogubnem pohodu.

Lepo vas pozdravljamo in bodite zdravi,

ZDSLU, zanjo Aleš Sedmak, predsednik

 

 

Sekcija za video in medijsko umetnost ZDSLU: Zamisli in zasnove

11. 3. 2020

Na razstavi so predstavljene avtorske zamisli ali s skicami, fotomontažami, videom, podobo ali z opisom dogajanja. Materializacija zamisli in zasnov ni vedno dorečena ali fizično mogoča, lahko pa je neka zamisel že uresničena časovno in lokalno, lahko že obstaja kot video dokument ali se procesualno nadaljuje skozi performans. Pristop do predlagane teme je zanimiv in raznolik, naključni fragmenti predstavljenih usmerjenosti delovanja vključenih avtoric in avtorjev kažejo na širok razpon konceptualnih raziskovanj. Le-ta so zmeraj vezana na medij prezentacije, ki je lahko prisoten predvsem kot video, virtualna stvarnost, onkraj mimetičnosti ali kot artefakt, ki nagovarja tudi z obliko izhajajočo iz pomena. Na razstavi se vrstijo različni projekti, od preprostih skic, do natančno skrbno domišljenih analiz vizualnega v digitalnem, virtualnem ali duhovnem univerzumu. Med razstavljenimi eksponati so projekti prežeti z intimno poetiko, nekateri med njimi so polni preproste interaktivnosti, najdemo pa tudi uporabo znanstvenih metod pri prezentaciji in vizualizaciji vsebin.

Razstava Sekcije VMU ZDSLU »Zamisli in zasnove« je raziskovalni projekt, pri katerem odgovore na zastavljena vprašanja lahko dobimo šele ob fizični postavitvi projektov v prostoru galerije in umestitvi le teh v današnji čas.

Razstavljajo: Lavoslava Benčić, Uršula Berlot, Narvika Bovcon, Rok Cej, Dragica Čadež, Domen Dimovski, Srečo Dragan, Tristan Dragan, Marko Glavač, Aleksandra Saška Gruden, Danilo Jejčič, Damijan Kracina, Arven Šakti Kralj Szomi, Boštjan Lapajne, Erik Mavrič, Vanja Mervič, Simon Mlakar, Nina Nenadović, Franc Solina, Teo Spiller, Vlado Stjepić, Božidar Svetek, Luka Širok, Tanja Špenko, Teja Tegelj, Aleš Vaupotič in Tilen Žbona.

Kurator in idejni vodja projekta je predsednik Sekcije za video in medijsko umetnost ZDSLU, Dominik Olmiah Križan.

Razstava bo na ogled od petka, 13. marca do 6. aprila 2020, v času obratovanja Galerije ZDSLU.

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

Ostale novice


Vabimo vas na odprtje razstave dobitnikov priznanj Riharda Jakopiča: Sanela Jahić in Mito Gegič

Več>>


AIR - Majski salon 2015, četrtek 18. junij 2015 ob 19.00, Slovenski kulturni center Korotan na Dunaj

Več>>


Podelitev nagrade in priznanj Riharda Jakopiča 2019

Več>>