Status samozaposlenega in socialne pravice

Ministrstvo za kulturo definira statusa Samozaposlenih v kulturi, kot ustvarjalce na področju kulture, ki samostojno opravljajo specializiran poklic s področja kulture, in so kot taki registrirani v posebnem razvidu – razvidu samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.
Na uradni spletni strani Ministrstva za kulturo so zapisani kriteriji, ki naj bi bili za pridobitev statusa nujno potrebni. Posameznik, ki vstopa v omenjen status mora opravljati specializiran poklic na kulturnem področju. V primeru, da poklica ni na seznamu MK, presodi minister ali gre za kulturno dejavnosti ali ne. Vizualni umetnik mora dokazati, da je usposobljen za opravljanje dejavnosti, kar pomeni, da mora predložiti vse dosedanje dosežke, življenjepis, sezname razstav ali umetniških dosežkov, medijske objave ter priporočila stanovskih organizacij, ki pričajo o obsegu in kakovosti dela v zadnjem triletnem obdobju. Takoj, ko vizualni umetnik doseže 55 let, je upravičen do plačila prispevkov vse do njegove upokojitve. Pogoji za pridobitev statusa se razlikujejo glede na to, kdaj se zaprosi za status. Če za status zaprosite do dve leti po diplomi, potem je potrebno izkazati, da študijski uspehi obetajo pomembno delovanje na področju kulture ali, da je poklic deficitarne narave.

Prednosti statusa samozaposlenega v kulturi

Prednost samozaposlenega v kulturi je upravičenost do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Moramo poudariti, da je Slovenija v evropskem prostoru izjema, ki vrši omenjeno prakso. Pravico do uveljavljanja imajo tisti, ki izpolnjujejo določene pogoje, in sicer, da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, da njihovi dohodki ne presegajo cenzusa, katerega višino spreminjajo vsako leto, in da ustvarjalno delo pomeni izjemen dosežek ali pa opravljajo deficitaren poklic v kulturi.

Predlog ZDSLU za posodobitev pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za poklic slikar, kipar, grafik in ilustrator ter pripombe na obstoječe predloge

datum: 23.2.2017