Razpis za letno razstavo članov ZDSLU

Majski salon 2023 (MS’23) – Misterij GEA

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

28. Marec 2023

Že od leta 1909 dalje Majski salon predstavlja tradicionalno letno razstavo članov ZDSLU, na kateri sodelujejo avtorji iz devetih regionalnih društev. V letošnjo razstavo bodo vključena dela vseh likovno vizualnih zvrsti. Letošnji Majski salon se seli v mesta Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik.

Tema razstave se navezuje na okolje, na brez-ogljično družbo, zeleno prihodnost, problem prevelike onesnaženosti na planetu Zemlja, itd. Z razstavo želimo izpostaviti kritično gledanje do sveta, v katerem živimo in okolja, v katerem bivamo, ki postaja vse bolj problematično za obstoj človeštva in narave nasploh in ki ga zapuščamo našim bodočim generacijam v zelo slabem stanju.

Glavna kustosinja ZDSLU Majski salon 2023 – Misterij Gea bo dr. Snježana Pintarič iz Zagreba, muzejska svetnica, kustosinja, likovna kritičarka in doktorica umetnostne zgodovine.

Na vse, ki boste sodelovali pri ZDSLU projektu MS’23, se obračamo z željo, da se predstavite s svojimi presežki in pošljete na razpis svoja najboljša dela iz zadnjega triletnega obdobja.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!