ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

Predstavitev

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je nacionalna stanovska organizacija in strokovno združenje profesionalnih likovnih umetnikov, ki živijo in delujejo v slovenskem kulturnem prostoru in je najstarejše društvo na področju likovne umetnosti pri nas. Prve oblike organiziranja likovnih umetnikov so obstajale že od leta 1898 in leta 1899 je bil prvi ustanovni zbor Društva likovnih umetnikov. Kasneje so bili vključeni v »Strokovno udruženje jugoslovenskih oblikujočih umjetnika« in po izstopu iz jugoslovanskega združenja, 10. marca 1934 se je društvo preimenovalo v Društvo slovenskih likovnih umetnikov, ki ga je sestavljalo 26 slovenskih slikarjev in kiparjev, predsedoval pa jim je akademski slikar Anton Gojmir Kos. Vrata za vstop v skupno društvo niso bila zaprta nikomur, če ni bilo zadržkov s strani Umetniškega sveta in tako je tudi še danes.
Društvo slovenskih likovnih umetnikov je imelo močan vpliv na celotno slovensko likovno sceno in je botrovalo tudi ustanovitvi Narodne in Moderne galerije ter Akademije za likovno umetnost, da o periodičnem tisku s tega področja ne govorimo. Naj omenimo le revijo Umetnost, ki jo je izdajal slikar Miha Maleš, revijo Sinteza in revijo Likovne besede, najstarejšo specializirano revijo za likovno umetnost, ki jo izdaja ZDSLU še danes in je trenutno edina strokovna revija s področja likovne umetnosti v Sloveniji. Društvo in kasneje Zveza je bila pobudnik, soustanovitelj in organizator številnih projektov, kot so: Intart, ki je od leta 1967 do 2004 združeval umetnike iz Furlanije – Julijske krajine, avstrijske Koroške in Slovenije; Slovenskega bienala ilustracije, ki smo ga ustanovili v sodelovanju z Galerijo Cankarjevega doma leta 1991; Mednarodnega trienala keramike od leta 2009 dalje.

Leta 1974, po sprejetju nove ustave v Jugoslaviji, ko so se decentralizirala razna društva, se je več področnih likovnih društev med seboj združilo v Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov. Danes to zvezo sestavljajo: Društvo likovnih umetnikov Celje (DLUC), Društvo likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD), Društvo likovnih umetnikov Insula (DLUI), Društvo likovnih umetnikov Kranj (DLUK), Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL), Društvo likovnih umetnikov Maribor (DLUM), Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije DLUPP), Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP) in Združenje umetnikov Škofja loka (ZUŠL).

 

Zveza koordinira delo društev, ki so povezani v Zvezo, ustvarja pogoje za razvoj likovne umetnosti in za izboljšanje njenega delovanja v Sloveniji. Pomaga tudi pri uspešnem predstavljanju regionalnih društev in posameznikov v slovenskem in tujem prostoru, organizira domače in mednarodne likovne razstave, razne prireditve s področja likovne in vizualne umetnosti, seminarje in kolokvije, strokovna izobraževanja in srečanja. Prizadeva si za večje število razstavnih prostorov in razstavnih površin za predstavitev likovne dejavnosti, predvsem pa z nasveti, razlagami in pojasnili pomaga svojim regionalnim društvom in njihovim članom pri razvoju, predstavitvi in promociji likovne umetnosti v širši družbi. Zastopa in ščiti moralni ter strokovni ugled društev in likovnih umetnikov, skrbi za urejanje zakonodaje in razmer na strokovnem, kulturnem, stanovskem in socialnem področju ter sodeluje pri oblikovanju kodeksa etike likovnih umetnikov.

46877589914947752
Leta 1972 se je društvo preselilo na novo lokacijo, v hišo na Komenskega 8, ki jim jo je zapustil veliki mecen, ljubitelj umetnosti in priznani fotograf iz začetka 20. stoletja, Fran Vesel. Od takrat dalje sta tako pod isto streho razstavni program, ki teče v Galeriji ZDSLU in v poletnem času tudi Galerija Vrt ZDSLU ter delovanje in vodenje društva.

Zveza sodeluje s podobnimi institucijami doma in izven Slovenije. Naloga zveze je tudi zbiranje in hranjenje arhiva, fototeke, diateke in dokumentacije dejavnosti društev ter likovne dejavnosti likovnih umetnikov, ki so člani področnih društev. Danes je v ZDSLU preko devetih regionalnih društev vključenih več kot 800 članov.

Pri svojih aktivnostih in delovanju se ZDSLU opira na tri bistvene točke: pisarno, ki opravlja organizacijsko in administrativno delo ter skrbi za urejanje zakonodaje in razmer na strokovnem, kulturnem, stanovskem in socialnem področju; Galerijo in Galerijo vrt ZDSLU, kjer se v okviru rednega in izrednega razstavnega programa, v galeriji in na drugih lokacijah, predstavljajo člani zveze, regionalna društva in sekcije, organizirajo se razstave, delavnice, debatni večeri in srečanja; Likovne besede, kjer skrbimo za založniško in teoretično dejavnost in izdajamo strokovno revijo, ki jo zveza izdaja že od leta 1985. Revija je strokovno utemeljena, kritična, društveno naravnana in danes kot edina periodika z likovnega področja vnaša utemeljeno kritiko in diskusijo v sceno vizualnih teoretičnih razprav pri nas.

V okviru ZDSLU delujejo še sekcije, in sicer: sekcija ilustratorjev, sekcija keramikov, kiparska sekcija, likovno pedagoška sekcija in sekcija za video in nove medije. Te sekcije dodatno skrbijo za urejanje specifičnih problemov znotraj posameznih strokovnih področij in izvajajo dodatni program, ki odpira nove možnosti.