Sekcije ZDSLU

V okviru ZDSLU delujejo SEKCIJE, in sicer: sekcija ilustratorjev, sekcija keramikov, sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, likovno pedagoška sekcija in sekcija za video in nove medije. Te sekcije dodatno skrbijo za urejanje specifičnih problemov znotraj posameznih strokovnih področij in izvajajo dodatni program, ki odpira nove možnosti.

SEKCIJA ILUSTRATORJI