Razstava prejemnic priznanj Riharda Jakopiča 2021: Uršule Berlot Pompe in Paole Korošec

Video galerija Klet ZDSLU, Ljubljana

13. April 2021

Paola Korošec

Paola Korošec, iz razstave Prostori odsevov v Bežigrajski galeriji, 2018, 85 x 85 x 85 cm (fotoPeterUhan_264)

Paola Korošec (1969, Ljubljana) je akademska kiparka. Študij kiparstva je zaključila leta 1993 pri prof. Dragu Tršarju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Sodeluje na različnih kiparskih in restavratorskih projektih doma in v tujini. Njeno delo se pogosto dotika problema prostora in se prepleta s skrbjo za ohranjanje kulturne dediščine. V zadnjem času intenzivneje sodeluje z različnimi muzeji in drugimi institucijami na področju arheološke keramike in računalniške 3D modelacije. Koroščeva je prejemnica številnih nagrad in priznanj. Med drugimi nagradami je prejela študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo, priznanje na Majskem salonu ZDSLU na temo Voda (2014) in isto leto tudi priznanje za kvalitetno delo na 3. Mednarodnem festivalu likovne umetnosti Kranj z vsebinsko in medijsko večplastnost asemblaža. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Umetniški svet Paole Korošec se pogosto spopada s konceptualno problematiko. Avtorica ima širok spekter znanj kiparskih tehnologij in poznavanj raznolikih materialov, ki jih umešča v svoje delo glede na njihove lastnosti ter v povezavi s konceptualnimi izhodišči, ki se pogosto prepletajo z restavratorskim delom pri obnovi arheološkega posodja. Z velikim občutkom za formo in vsebino kiparkino delo kaže na prefinjenost, ki je dana le velikim umetnikom. Skromna in močno senzualna narava nje same ji je v pomoč, da se lahko pri svojem delu osredotoči na prvinsko problematiko, ki jo analitično raziskuje pri elementih in materialih, ki so si diametralno nasprotni in ki lahko funkcionirajo le v okviru avtoričinega točno določenega koncepta.

Uršula Berlot Pompe

Berlot Uršula, Bodyfraction, 2020 (slika ekrana)

Uršula Berlot Pompe (1973) je vizualna umetnica, umetnostna teoretičarka in profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani. Študirala je dve leti filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in na akademiji Beaux-Arts v Parizu. Magistrirala je leta 2002 in doktorirala leta 2010 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer od leta 2009 poučuje na Katedri za teoretične vede. Je avtorica monografije o Duchampu in številnih člankov s področja teorije umetnosti. Umetniško in raziskovalno se ukvarja s presečišči umetnosti, znanosti in filozofije.

V umetniškem delu se osredotoča na nevidne in nematerialne vidike realnosti, pri čemer pogosto uporablja tehnološko napredna optična raziskovalna orodja (radiologija, mikroskopija) za raziskovanje liminalnih vidikov zaznavne izkušnje. V eksperimentalni in raziskovalno naravnani umetniški praksi prepleta različne medije in žanre, v video delih, svetlobno-kinetičnih instalacijah ali risbah raziskuje oblike mentalnih prostorov, vprašanje simulirane narave ter odnose med umom, telesom in tehno-mediji (Uršula Berlot).

otvoritev razstave, delo