IZJAVA ZA MEDIJE O MENJAVI NA VRHU ZDSLU

ZDSLU, LJUBLJANA

29. Marec 2021

Po devetih letih vodenja, je v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov predsednika Aleša Sedmaka zamenjal mag. Zoran Poznič

Občni zbor (OZ) Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), ki je bil volilne narave, je potekal v petek, 26. marca 2021 ob 17 uri preko video-konference. Zaradi zdravstvenih zahtev in NIJZ pravil, smo med 19. in 25. marcem 2021 z dopisnim glasovanjem po klasični pošti sprejemali glasovnice s katerimi je 76 delegatov iz devetih regionalnih društev volilo novo vodstvo (predsednika, podpredsednika in odbore). Do petka, 26. marca se je na sedež ZDSLU vrnilo 56 veljavnih glasovnic, ki jih je ob 10. uri dopoldan pregledala in preštela volilna komisija, v sestavi: Agata Pavlovec (DLUŠ), predsednica komisije, Irena Majcen (DLUL), podpredsednica in Vlado Stjepić (DLUL), član komisije. Delegati so soglasno (vseh 56 glasovnic je bilo za) kot novega predsednika ZDSLU izvolili akademskega kiparja mag. Zorana Pozniča, ki je bil do sedaj podpredsednik in vseskozi zelo aktiven na Zvezi. Za podpredsednika sta bila izvoljena mag. Marko Glavač in Aleš Sedmak.

Akademski slikar Aleš Sedmak

Akademski slikar Aleš Sedmak je v svojem nagovoru pozdravil vse prisotne in podal poročilo o lanskoletnem delu, v par besedah pa je strnil delovanje Zveze za nazaj. Navedel je vrhunce, ki jih je bilo v času njegovega devetletnega predsedovanja kar nekaj, govoril pa je tudi o večni bitki za dodatna sredstva in za nova delovna mesta. V času njegovega vodenja Zveze je bila nazaj pridobljena celotna nepremičnina na Komenskega 8 v Ljubljani, ki je bila društvu po krivici odtujena in dodeljena dvema slikarjema (Slana, Bernik). Pomnožilo se je število strokovnih sekcij ZDSLU in ojačalo se je sodelovanje in povezovanje s tujimi galerijami, z MZZ-jem, z diplomatsko konzularnimi predstavništvi, s SKICO na Dunaju in v Berlinu. Prav tako je bil del vsakoletnega programa posvečen mladim avtorjem; Nagradi Riharda Jakopiča sta bili dodani še dve priznanji za mlajše avtorje in za odmevne projekte; Veselov vrt smo programsko zapolnili, poleg standardnih razstav Štirje letni časi, ki tečejo pod okriljem DLUL, še s pogovornimi večeri kjer so bili vključeni likovno vizualni umetniki in umetniki ter pomembneži drugih kulturnih zvrsti, ki so bili izredno dobro obiskani. Predvsem pa je pomembno, da so veliko programa prenesli neposredno v virtualni svet spleta ZDSLU in da je trenutno tik pred uradno registracijo agencija SVA (slovenski vizualni avtorji), ki bo zadolžena za urejanje avtorskih pravic umetnikov, saj smo edina evropska država, ki še nima urejenega tega področja.

Utrinki iz OZ ZDSLU – video konference:
Na OZ ZDSLU je sodelovalo 43 kandidatov iz devetih regionalnih društev.

Sodelujoči kandidati na OZ ZDSLU 1 .

Sodelujoči kandidati na OZ ZDSLU 2 .

Občni zbor je vodil slikar Brane Širca.

Finančno poročilo o poslovanju v letu 2020, ki je bilo soglasno potrjeno, je podala računovodkinja ZDSLU Jožica Godnjavec.

Akademska slikarka Irena Majcen je poročala o delovanju Sekcije ilustratorjev ZDSLU, katere predstavnica je. OZ ZDSLU je na seji sprejel še Etični kodeks ZDSLU in Pravilnik o korespondenčnih sejah. Delegati so potrdili še dve na novoustanovljeni sekciji ZDSLU – Sekcijo slikarjev in Sekcijo fotografov. Zveza, ki izdaja revijo Likovne besede in ima še Sekcijo Ilustratorjev, Sekcijo keramikov, Likovno pedagoško sekcijo, Sekcijo za video in medijsko umetnost, Sekcijo kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru in Sekcijo grafikov.

Razglasitev izida volitev pa je bila naslednja:

Za predsednika ZDSLU in IO je bil soglasno izvoljen mag. Zoran Poznič, ki so ga predlagali v Likovnem društvu Kranj – LDK. Za podpredsednika ZDSLU in IO sta bila izvoljena dva člana in sicer mag. Marko Glavač in Aleš Sedmak, oba je predlagal mag. Zoran Poznič. Na OZ so izvolili tudi nove predstavnike v odbore in sicer:

za nadzorni odbor ZDSLU je bila kot predsednica izvoljena Martina Marenčič (LDK), za podpredsednico Blanka Stepančič Dobrila (DLUL), za članico Mojca Senegačnik (DLUC), za nadomestna člana pa Vladimir Bačič (DLUSP) in Jože Denko (DLUPP);

za častno razsodišče ZDSLU je bil za predsednika izvoljen Simon Mlakar (ZUŠL), za podpredsednika Cveto Zlate (LDK), za članico Irena Majcen (DLUL), za nadomestna člana pa Nataša Mirtič (DLUD) in Lucijan Bratuš (DLUSP).

Novi predsednik ZDSLU mag. Zoran Poznič
Na koncu OZ je novi predsednik nagovoril vse prisotne, se zahvalil Alešu Sedmaku za dosedanje devetletno intenzivno delo, ki je prineslo številne pozitivne rezultate, in prejšnji ekipi, ki je dobro in uspešno sodelovala. Obljubil je, da se bo potrudil, da bo ZDSLU delala še naprej enotno in morda še bolje ter bolj odmevno tudi v prihodnje. Povedal je, da močno računa na intenzivno sodelovanje in vključevanje v programske projekte vse aktivne stanovske člane iz vseh devetih regionalnih društev. Po kratkem klepetu so sejo zaključili ob 19.10.

Zoran Poznič, slovenski kipar, manager na področju likovno vizualne umetnosti in politik, je bil rojen v Trbovljah leta 1959. Po zaključeni osnovni šoli se je vpisal na Srednjo šolo grafike in tiska v Ljubljani (danes Srednja medijska in grafična šola Ljubljana), ki jo je zaključil leta 1979. Zatem je obiskoval Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, ki jo je zaključil leta 2003 in se ob enem, zaradi neizmerne radovednosti po novih izzivih in novih delovnih izkušnjah, preizkusil v številnih poklicih, ki pa so ga v glavnem vodili v svet likovne umetnosti in kulture. Veliko se je tudi interdisciplinarno mednarodno udejstvoval in sodeloval pri raznih projektih po Evropi. Študij je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2007 diplomiral iz kiparstva pri prof. Alenu Ožboltu in Sergeju Kapusu. Podiplomski študij je nadaljeval na isti šoli, na Katedri za video in nove medije, kjer je vstopil v svet zahtevnejših novomedijskih projektov, ki zajemajo film, 3D modeliranje, animacijo in interaktivne projekte. Leta 2010 je magistriral iz vizualnih komunikacij, videa in medijev pri prof. Srečo Draganu in Doc. Dušanu Bučarju. Leta 2009 je postal direktor Javnega zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje«, in z 2. mednarodnim festivalom Speculum Atrium vstopil v svet novomedijske umetnosti. Pri projektu je vseskozi sodeloval s prof. Draganom iz ALUO in s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Skozi neprekinjeno projektno delo v svetu umetnosti novih medijev, ki predstavljajo način povezovanja umetniškega koncepta in znanstvene zamisli, je skupaj z ekipo, uspel leta 2009 k festivalu pritegniti največjega svetovnega teoretika, profesorja in umetnika Peter Weibela iz Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe v Nemčiji – ZKM. Med leti 2009 do 2017 je bil Poznič direktor in vodilni manager vsakoletnega mednarodnega festivala Speculum Artium. Vseskozi je bil član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ZDSLU, od leta 2017 pa do zamrznitve vloge 2019, tudi podpredsednik ZDSLU. 8. marca 2019, je bil na listi Socialnih demokratov potrjen za novega ministra za kulturo Republike Slovenije v 13. vladi Republike Slovenije (med leti 2019 in 2020).

Poznič je akademski kipar, magister videa in novih medijev. Do leta 2017 je deloval kot direktor javnega zavoda s področja kulture (DDT), bil je vodja projekta Trbovlje Novomedijsko mesto (TNM), vodja intermedijskega mednarodnega festivala Speculum Artium, selektor JSKD za vizualne prakse za področje osrednje Slovenije, strokovni sodelavec ZLDSU in je tudi mentor likovnega društva Lila Litija, Relik Trbovlje. V preteklosti je bil žirant strokovne komisije prvega BCI Hackathona v Sloveniji (Trbovlje 2019) ter od 2017 dalje (razen v času ministrovanja) podpredsednik ZDLU. Je strokovnjak s področja managementa v kulturi, projektnega vodenja zahtevnih interdisciplinarnih projektov s področja združevanja umetnosti, znanosti, kulture in gospodarstva. Sodeloval je z uglednimi imeni (prof. Hiroshi Ishiguro, Gerfried Stocker) in ustanovami, kot so (Ars Electronica, Honda Robotics, Yaskawa, UCLA, Victoria Vesna,…). Zagovarja področja humanizacije tehnologije, povezovanja kreativnega kulturnega sektorja z znanostjo in gospodarstvom. Je maksimalno angažiran pri številnih projektih ZDSLU, KIBLA,…in je tudi predavatelj s področja vsebin implementacije novih tehnologij v socialne relacije sodobne družbe in avtor več javnih skulptur v Sloveniji.