COVID 19

Zakon in navodila za uveljavljanje pravice do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov

MINISTRSTVO ZA KULTURO

14. April 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (uradni list RS št. 49/2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ureja pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, do katerih so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike. Predlog obrazca izjave je objavljen na portalu eDavkov, ki ga pošljete prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK:

  • Če bo izjava vložena do 18. 4. 2020 za marec, bo nakazan denar (350 evrov) na TRR 25. 4. 2020,
  • če bo izjava vložena od 19. 4. 2020 do 30. 4. 2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 5. 2020,
  • če bo izjava vložena od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 6. 2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini:

  • 350 evrov za mesec marec, če imajo vsaj 25 odstotkov upada prihodkov glede na februar,
  • 700 evrov za mesec april in 700 evrov za maj 2020, če imajo v aprilu ali maju 2020 vsaj 50 odstotkov upada prihodkov glede na februar 2020,
  • do pomoči je upravičen tisti samozaposleni, ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019, in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20 odstotkov rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST[1]:

  • 30. 4. 2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. 2020 in 20. 5. 2020.
  • 31. 5. 2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020

OPOZORILO: Za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov je treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Vse zadeve (vprašanja, preverjanja itd.) s Finančno upravo lahko urejate prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 in prek elektronske pošte uradov. 

[1] Ne velja za tiste samozaposlene v kulturi, ki imajo priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna