LIKOVNE BESEDE

REVIJA ZA LIKOVNO UMETNOST

Likovne besede, revija za likovno umetnost je osrednja nacionalna strokovna publikacija za področje likovne in vizualne umetnosti, ki jo ZDSLU kontinuirano izdaja že od leta 1985.

Likovne besede so do leta 2010 izhajale v obliki dveh dvojnih številk letno, od strukturnih sprememb državnega financiranja pa s podporo JAK od leta 2016 izhajamo v obsegu dveh enojnih številk letno. Ob 120. obletnici ZDSLU smo leta 2019 izdali še dodatno jubilejno številko Likovnih besed, ki je bila posvečena izključno Zvezi, njeni zgodovini in njenim članom. Trudimo se za vzpostavitev prejšnjega stanja, saj pokrivamo izrazito vrzel pisanja o likovni umetnosti v slovenskem kulturnem prostoru.

Revija je opremljena z barvnim slikovnim gradivom, povprečni obseg posamezne izdaje je 120 strani, namenjena pa je vsem ljubiteljem umetnosti, zbiralcem, vizualnim ustvarjalcem, likovnim teoretikom, umetnostnim zgodovinarjem in likovnim pedagogom.

Izdaje revije Likovne besede so zasnovane tematsko: Med nebom in zemljo; Arte-fakt?; Ženske v umetnosti; Pogledi na slovensko umetnost; Umetnost in čas; Sanje psihoanaliza in umetnost; Potovanje, Razstava, Barva, nekaj odtenkov, Presežna vrednost umetnosti, ipd.

V stalnih rubrikah Okrogla miza in Intervju objavljamo pogovore z domačimi in tujimi vizualnimi umetniki, kuratorji, teoretiki … Vsako izmed okroglih miz organiziramo sami, v prostorih revije ali drugod.

Objavljamo likovne kritike, esejistična besedila, interpretacije, teorijo, pa tudi zapiske umetnikov (dnevnike, razmišljanja) in avtorske strani umetnikov, ki so zasnovane prav za našo revijo.

Winter 2019

ARTWORDS

002

Magazine for the fine arts. International edition of LIKOVNE BESEDE, Slovenia.

arhiv revije