RAZPIS

Razpis za umetniško rezidenco ZDSLU v Cité des Arts Pariz 2021

 LJUBLJANA

26. Februar 2021

Z dnem 26. februar 2021 objavljamo razpis za umetniško rezidenco ZDSLU v Cité des Arts v Parizu 2021. Namen razpisa je prijava za bivanje, s čimer želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco nudimo bivanje in možnost ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, prav tako pa tudi vzpostavljanja stikov z lokalnimi umetniki in institucijami ter organiziranje samostojnih razstav. Kandidati/tke morejo za prijavo v rezidenčni atelje izpolnjevati naslednje pogoje: članstvo v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov (v enem od regionalnih društev), poravnane obveznosti (plačilo članarine) do regionalnega društva in ZDSLU ter reference in odmevni projekti posameznika.

Za uspešno prijavo v rezidenčni atelje je potrebno predložiti: izpolniti in priložiti Obrazec za Cité internationale des arts, projektno nalogo oziroma “Project file” v angleškem jeziku (zadostuje že ena tipkana stran), CV v angleščini in nekaj slikovnega materiala v obliki portfolia.

Razpoložljivi so termini od maja do decembra 2021. Prijave so možne do 15. marca 2021. Za vsa vprašanja v zvezi z bivanjem v Parizu smo vam na voljo: Petra Kosi, vodja projektov ZDSLU

E: petra.kosi@zdslu.si,
T: 01 433 04 64.