Razpis za nagradi in priznanji

Riharda Jakopiča 2024

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

9. Februar 2024

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Riharda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo, sprejetega 9. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), objavljamo Razpis za nagradi in za priznanji Riharda Jakopiča 2024.

Kandidatke_te lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 9. 3. 2024 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2024« s pripisom NE ODPIRAJ.