NOVICE

Voščilo

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

8. Februar 2024

Kulturni praznik, 8. februar, smo Slovenci prvič začeli praznovati že leta 1945. Dan, ki smo ga posvetili kulturi, smo uvrstili visoko med državne praznike in tako postali skoraj edini med vsemi narodi sveta, ki spoštujemo, cenimo in imamo kulturo radi. Slovenska kultura nam daje lastno identiteto in je bila iniciator ter vodilna sila pri ustanovitvi lastne domovine, države Slovenije. Morda ne bi smeli spregledati dejstva, da se naši kulturi ne godi dobro in, da bomo morali pohiteti in v okviru le-te začeti novo poglavje, saj je že čas, da se začne upoštevati stroka in znanje kulturnikov, kar pogosto preglasijo gostobesedneži, ki se ne zavedajo, da se nam s tem dela velika škoda. Likovni in vizualni umetniki smo ustvarjalci, ki morda ne bomo več zmogli na dolgi rok ustvarjanja na etični pogon. Nujno bo potrebno, da nas znova vidijo, slišijo in spoštujejo kot dobre delavce, čeprav nas vedno ne razumejo. Ustvarjalci na področju vseh zvrsti likovno vizualne umetnosti in kulture, smo kot profeti jutrišnjega dne in naše delovanje je lahko vsej družbi in državi v pomoč in oporo. Ustvarjamo in ne odnehamo, raziskujemo in odkrivamo številne novosti, se preizprašujemo in se trudimo v našo skupnost vnesti empatijo, polnimo naš svet s čustvi in se dobro zavedamo, če ugasne naša kultura, neha obstajati slovenski narod.

Ob dnevu kulture vas opominjamo, da moramo biti ponosni na svoje korenine in na preteklost, ki jo je nujno potrebno spoštovati, prav tako pa moramo biti odprti za novosti in še ne poznano, nerazumljeno ter vse skupaj sprejeti, kot kulturni razvoj in duh časa v katerem smo sedaj ujeti in nas obdaja.

In kot je naš največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren, ki je patron naše kulture, napisal v svojem sonetu Apel in čevljar, je nujno, da tudi na področju slovenske kulture postane stroka znova vodilna sila in merilo ovrednotenja vseh kulturnih zvrsti in vseh umetnin.

Apel in čevljar

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi.

Pred njo s kopiti čévljarček se ustavi;
ker ogleduje smôlec obuvalo,
jermenov, meni, da ima premalo;
kar on očita, koj Apel popravi.

Ko pride drugi dan spet mož kopitni,
namest’ da bi šel dalj po svoji poti,
ker čevlji so pogodu, méč se loti;

zavrne ga obraznik imenitni
in tebe z njim, kdor náp’čen si očitar
rekoč: »Le čevlje sodi naj Kopitar!«

Kulturne dobrine so materialne ali nematerialne in jih je treba nujno varovati. Med nje spadajo določene zgradbe, številna umetniška dela in naš slovenski jezik. Gledano kot celota, so kulturne dobrine kulturna dediščina vsega človeštva in slehernega naroda.

Vsem ustvarjalcem in našim članom čestitam ob 8. februarju, prazniku kulture, ker je to naš dan, na katerega moramo biti ponosni.

Zoran Poznič in ekipa ZDSLU