Letni Občni zbor Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov na Skritem Veselovem vrtu

VESELOV VRT ZDSLU, LJUBLJANA

28. Maj 2020

28. maja 2020 so se ob 16 uri na Veselovem vrtu pod krošnjami, na Komenskega 8 v Ljubljani, zbrale članice in člani ZDSLU na letnem Občnem zboru. Prisotni so bili delegati področnih regionalnih društev, predsedniki ZDSLU sekcij in vodstveni organi ZDSLU. Občni zbor je bil sklepčen, prisotnih je bilo dovolj delegatov. Predsednik ZDSLU Aleš Sedmak je podal poročilo Izvršnega odbora za leto 2019; Mojca Smerdu, predsednica Umetniškega sveta  je predstavila delo US in prav tako Mojca Zlokarnik delo Likovnih besed. Svoje celoletne aktivnosti so predstavili tudi predstavniki sekcij ZDSLU in sicer Irena Majcen Sekcijo ilustratorjev, Marjan Prevodnik Pedagoško sekcijo, Mojca Smerdu Sekcijo za keramiko, Zoran Srdič Janežič Sekcijo kiparjev in umetnikov, ki delajo v javnem prostoru. Delegati so sprejeli Etični kodeks, pravilnik o korespondenčnih sejah in se pogovorili o morebitnih spremembah v prihodnje ter o delovanju, kjer bo veliko dela in predstavitev povezano z novim nastajajočim portalom ZDSLU in novo spletno stranjo. Srečanje je trajalo skoraj dve uri in zaradi izjemno pozitivne ter prijetne atmosfere, so delegati sklenili, da bodo na prostem v prihodnje več sej in sestankov, kot tudi raznih projektov, ki jih bodo prenesli kar na Skriti Veselov vrt, stičišče umetnosti in kulture, ki spada k hiši umetnikov in umetnosti.

slike občnega zbora