Karl Vouk

Skrito in razkrito

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

14. Marec 2024

Skriti in razkriti obrazi vizualnega logosa v podobah Karla Vouka

V stvareh okoli nas pogosto vidimo skrite obraze. Ta fenomen, odvisno od okoliščin, znanstveno imenujejo pareidolija, navezuje pa se na sposobnost naših možganov, da venomer nagonsko prepoznavajo obraze, kar je povezano z evolucijsko prilagoditvijo davnih prednikov, s katero so znali opaziti oči in lice sovražnika, denimo v grmovju, še preden se je dokončno razkril. Pareidolija je oblika apofenije, ki po definiciji – tako kot likovna umetnost – obdeluje vse, kar je neoprijemljivo, neubesedljivo, neulovljivo.

Razprt domišljijski uvid, ki vključuje bodisi poglobljeno in niansirano refleksijo miselnih procesov ali pa nemalokrat zgolj »duhovni oziroma duhoviti sunek« v trenutku (humornega) prebliska ali presenečenja, je še kako pomemben za vizualnega umetnika, kakršen je Karl Vouk, saj v svojem ustvarjalnem postopku od nekdaj stremi k temu, da z znaki, emblemi, ideogrami izrazi čisto, asociativno prepoznavno, vendar kljub temu izmuzljivo dvoumno in večpomensko misel. Kartonska embalaža za prekate v škatlah s steklenicami, ki jo je naključno odkril v prodajalnah vinskih trgovcev ter jo nato pričel načrtno zbirati, je v njem vzbudila kognitiven pristop, ki artefakte umešča v bližino izvirnih dadaističnih praks, ki so izkoriščale naključja in komične paradokse ter so pomenile tako rekoč revolucionarno prelomnico v razumevanju ustvarjalnosti, kar je vplivalo na razvoj moderne in še zlasti postmoderne umetnosti ter igrivo odmeva tudi v duhovito poimenovani seriji »Cheers!« [Na zdravje!, op.] Karla Vouka. V antropomorfnih maskah, ki so v smislu nekakšnih obnemelih reprezentacijskih zaslonov simetrično nameščene na ozadja iz tkanin najrazličnejših nevtralnih vzorcev, je v ospredju univerzalna, arhetipska in totemsko ekspresivna moč elementarne vizualne reprezentacije človeka, ki v dobi antropocena pušča svoj odtis tudi na najbolj oddaljenih in nenavadnih krajih.

Drugi del razstave je namenjen predstavitvi uspešnega, na več festivalih prikazanega kratkega filma »Narava_Narava« iz leta 2018, s katerim je Vouk angažirano podčrtal številne projekte, ki so nastali v večletnem sodelovanju s posamezniki in institucijami v nemški pokrajini Lužice, kjer že stoletja živi narodnostna manjšina Lužiških Srbov. Kot pripadnik slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, kjer se angažirano spopada s problematiko svojo družbene stvarnosti, je še posebej občutljivo dojemal strašljivo usodo avtohtonih vasi v degradiranem industrijskem okolju, kakršna je ob nenehni kulturni asimilaciji neposredno ogrozila celo njihov fizični obstoj Lužiških Srbov. Srž problema je namreč brez dodatnega jezikovnega komentarja sugestivno prikazal z domala »lingvistično« vizualno izreko in zvočno jukstapozicijo neokrnjenega naravnega zvoka oglašanja tamkajšnje avtohtone vrste dvoživk nižinskega urha in industrijskega trušča naprav velikanskega dnevnega kopa, ki je povsem spremenil veduto pokrajine. Z nazorno prevedbo alegorične pripovedi v emblematično formo »vizualnega logosa« je na načelni ravni s podobnim prijemi, kot jih uporablja v svojem slikarstvu, učinkovito izrazil nelagodje brezbrižnega spomina, ki se kot likovna in zdaj tudi kot zvočna podoba izrisuje skozi drsečo panoramo gibajoče se filmske kamere.

Karl-Vouk-(foto-Tomo-Jeseničnik)

KARL VOUK

Rojen je bil 1958 v Celovcu. 1986 je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju, mojstrski razred za arhitekturo. Področja delovanja: slikarstvo, fotografija, umetnost v javnem prostoru, film, risba. Vouk je pobudnik in koordinator mednarodnih razstav in projektov v Avstriji/Nemčiji/Sloveniji. Živi in dela v Rinkolah pri Pliberku.

Več informacij: www.vouk.at.