SKRITI VESELOV VRT

Galerija Veselov vrt je v zadnjem delu dvorišča Veselove hiše, kjer domuje ZDSLU in ima izreden potencial v vseh vidikih delovanja ZDSLU. Skriti Veselov vrt ima pomembno vlogo v ustvarjalnem povezovanju vseh področij kulture; skozi dogodke na vrtu ustvarjamo prepletanje likovnega, glasbenega, igralskega in literarnega sveta, filozofije, likovne teorije in prakse ter izobraževanja, predvsem pa v intenzivnejšem povezovanju in prepletanju programov regionalnih društev, članic Zveze.

2022

2021

2020