Andreja Džakušič in Mojca Senegačnik

PRIBLIŽEVANJA

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

10. Januar 2024

17. 1.-12. 2. 2024, Galerija ZDSLU in Video galeriji KLET
Vabimo vas na odprtje prve razstave v letošnjem letu v Galeriji ZDSLU in v Video galeriji KLET vizualnih umetnic Andreje Džakušič in Mojce Senegačnik z naslovom PRIBLIŽEVANJA, v sredo, 17. 1. 2024 ob 18. uri. Kustosinja razstave je Irena Čerčnik. Projekt Približevanja je bil premierno v Galeriji Račka leta 2022 in je nastal v produkciji Zavoda Celeia Celje – Centra sodobnih umetnosti.

Razstava Približevanja, skupni projekt Andreje Džakušič in Mojce Senegačnik, je raziskovanje želje in užitka onkraj družbenih predsodkov, pričakovanj in normativov, prostor približevanja drugemu in drugačnemu ter deljenja pisane palete izkušenj, ki segajo v različna življenjska obdobja in situacije. Zasnovana je kot okolje iskrenega “pogovarjanja”, izjavljanja in odpiranja vsem znanih ali pa neznanih vsebin ter identificiranja z obravnavanimi vprašanji. Na eni strani se osredotoča na problematiki, ki ostajata na robu družbenega zanimanja in razpravljanja, kljub sicer v zadnjih desetletjih mnogo bolj odprtemu pogledu na seksualnost, rahljanju seksualnih tabujev ter uveljavljanju raznolikosti v seksualnosti onkraj heteronormativnih vzorcev. Kako se soočati s čustvi, težavami, stiskami in pritiski, s katerimi se srečujejo hendikepirani in aseksualni, je področje, ki v največji meri ostaja družbeno nevidno in predvsem nerazumljeno.

Umetnici s pozornostjo, ki jo usmerjata na hendikepirano, s starostjo zaznamovano in aseksualno telo, na prisotnost seksualnih občutij od zgodnjega otroštva do pozne starosti, ne glede na to, ali je telo zdravo ali poškodovano, ter na legitimnost aseksualne spolne usmerjenosti, ki v temeljih krha prevladujoče predstave o univerzalnosti človekove želje po spolnosti, prevprašujeta družbene konstrukte o primernem, sprejemljivem in normalnem ter izpostavljata pravico vseh, brez razlik, do intimnosti, do ljubiti in biti ljubljen ter do lastnega odločanja o prakticiranju neke oblike spolnosti ali ne. (iz besedila Irene Čerčnik, kustosinja razstave)

Iz postavitve razstave, foto: Mojca Senegačnik

Iz postavitve razstave, foto: Mojca Senegačnik

Iz postavitve razstave, foto: Mojca Senegačnik

Andreja Džakušič (1971, Celje) je performerka, videastka, fotografinja, intermedijska umetnica in pedagoginja v kulturi. Ukvarja se predvsem z družbeno angažirano umetnostjo, skupnostno umetnostjo in umetnostjo v javnem prostoru. Diplomirala in magistrirala je iz oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se izpopolnjevala na Vysoki Školi Vytvarnih Umeni v Bratislavi in na Akademii Sztuk Pieknich v Krakovu. Aktivno deluje v Društvu likovnih umetnikov Celje in soorganizira projekte (razstave, dogodke in festival umetniških akcij v javnem prostoru Vstop prost / Admission Free). Kot umetnica deluje samostojno in v različnih umetniških kolektivih, kot so SIVA, Javna branja, IVan, IvAnKe, AnKo, Dr. Xenia.

Mojca Senegačnik (1971, Celje) je končala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V svojem delu se osredotoča na sodobne družbene pojave in konflikte, zlasti na vprašanja vloge in položaja žensk ter položaja umetnic in umetnikov v sodobni družbi. Zanimajo jo posegi v javni prostor, umeščanje sodobne umetnosti v tradicionalna okolja ter vprašanja avtorstva in skupnostnega dela. Deluje samostojno in v kolektivih KunstHaus, KonstruktK3 in Hiša na hribu ter kot soorganizatorka različnih projektov. Je članica Društva likovnih umetnikov Celje in ZDSLU.