DOKUMENTI ZA NOVE ČLANE

Na kratko želimo izpostavimo le nekaj ugodnosti, ki jih imajo člani ZDSLU tako v Zvezi kot tudi v devetih regionalnih društvih. Prav vsi člani imajo možnost sodelovati in se prijaviti s svojimi deli ter projekti na razpise, ki so del programa potrjenega na MK. V principu so vse likovne akcije podvojene, saj ob razstavah v okviru Zveze, teče vzporedno tudi program in možnost razstavljanja v okviru regionalnih društev.

Možnost razstavljanja:

  • razstave, samostojne in skupinske, v Galeriji ZDSLU in v drugih galerijah doma in v tujini;
  • večji skupinski razstavi kot sta Majski salon, Slovenski bienale ilustracije in Zimski festival ZDSLU
Možnost kandidiranja za Nagrado ali priznanji Riharda Jakopiča (za nagrade se morate z ustrezno utemeljitvijo prijaviti sami ali pa vas lahko prijavi kdo drug), za Nagrado, priznanje ali plaketo Hinka Smrekarja za ilustratorje in za Nagrado Majskega salona.

Poleg naštetega so na voljo še naslednje ugodnosti

  • članom Zveze omogočamo, da se lahko prijavijo na razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu, kjer imajo poleg ugodnega bivanja, možnost ustvarjanja in razstavljanja ter navezovanja mednarodnih stikov najmanj mesec dni, od maja do decembra,
  • članom omogočamo, da še dodatno aktivno delujejo in sodelujejo v likovno vizualnih sekcijah Zveze (Sekcija ilustratorjev, Pedagoška sekcija, Sekcija za video in nove medije, Sekcija keramikov, Sekcija kiparjev in avtorjev, ki delujejo v javnem prostoru),
  • ob razstavah in osebnih podvigih članov na Zvezi redno nudimo promocijo avtorjev in njihovega dela, istočasno tudi medijem redno poročamo o vseh razstavah in akcijah članov,
  • oblikovano imamo dobro obiskano spletno stran, ki jo bomo še nadgradili in posodobili in jo polnimo z vsebinami, povezanimi z ustvarjalnimi projekti ter akcijami naših članov, – na Facebook-u imamo 1.400 sledilcev in dobro obiskano promocijo ter vzpostavljena druga socialna omrežja,
  • redno izstavljamo in pišemo strokovne utemeljitve in priporočila za pridobivanje ali obnovo statusa samozaposlenega v kulturi s pravico doplačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna; prav tako pišemo tudi priporočila za republiško priznavalnino na področju kulture za upokojene člane Zveze,
  • članom nudimo računovodske storitve in nasvete,
  • veseli smo slehernega obiska na Zvezi in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč svojim članom v stiski.