Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2023

 LJUBLJANA

3 . Februar 2023

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Riharda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo, ki ga je 2. 2. 2012 sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj in potrdil Umetniški svet Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), objavljamo

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2023

Pozivamo umetniške svete društev in posamezne člane, javne zavode, kulturno-umetniške ustanove ter nevladne organizacije in državljanke_e RS, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic_ov, da predlagate likovne ustvarjalke_ce (tudi skupine), ki so opazno prispevali k nadgradnji likovno-vizualne umetnosti v zadnjih letih in za seboj puščajo globoke sledi ali pa s preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo delo predstavite Odboru za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj v zahtevani obliki. Rok za oddajo predlogov je do 3. 3. 2023. Besedilo razpisa in navodila za oddajo predlogov si lahko preberete spodaj.