COVID 19

SMERNICE VLADE RS ZA UKREPE IZREDNE POMOČI SAMOZAPOSLENIM Z DNE 23. 3. 2020

25. Marec 2020

Vlada RS je v ponedeljek, 23. 3. 2020, na seji na Brdu pri Kranju sprejela smernice in nabor ukrepov za omilitev posledic “korona” epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. 5. 2020. Iz Urada RS za informiranje so nam posredovali informacije o smernicah, od katerih vam ukrepe, ki se tičejo samozaposlenih, izpostavljamo in posredujemo:

Tako citiramo tekst na strani 2, SMERNIC Z NABOROM UKREPOV kjer je zapisano:

III. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim

Za samozaposlene, ki so se zaradi krize in (tudi) narave trga dela znašli v še posebej težkem položaju, predlagamo izredne ukrepe, in sicer:

1. Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.

2. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače.

3. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta.

4. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.