Slovenski bienale ilustracije

Slovenski bienale ilustracije je ustanovila Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Sekcija ilustratorjev leta 1993. Pokriva celotno slovensko ilustratorsko produkcijo in zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. V okviru bienala so podeljene tudi najvišje nagrade za ilustracijo v slovenskem prostoru. Med deli, nastalimi v zadnjih letih, profesionalna žirija izbere nagrado Hinka Smrekarja, nagrado za življenjsko delo Hinka Smrekarja, plakete in priznanja Hinka Smrekarja. Nagrada je imenovana po slovenskem risarju, grafiku, ilustratorju in karikaturistu. Slovenski bienale ilustracije organizira Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Sekcija ilustratorjev v sodelovanju z Galerijo kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana. Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani Društva oblikovalcev Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji preko javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic.

Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna dela ene tematske celote, primerne za predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi ali reviji v zadnjih petih letih ali dela pripravljena za avtorski projekt.

Avtorji lahko prijavijo dela v kategorijo umetniške ali poljudnoznanstvene ilustracije.

Člani žirije ne razstavljajo svojih del na bienalu.