RAZPIS

Razpis za nagrade Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru za leto 2023

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

5. Maj 2023

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru

objavljamo Razpis za nagrade Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru za leto 2023

Stanovsko kiparsko nagrado, Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru ZDSLU (v nadaljevanju kiparska nagrada), lahko prejme ustvarjalec za izjemne umetniške dosežke na kiparskem področju v minulem letu. Vsako leto je podeljena ena nagrada. Za stanovsko kiparsko nagrado se lahko potegujejo vse produkcije s področja kiparstva (razstave, predstavitve, postavitve v javnem prostoru,…), ki so jih slovenske kiparke in kiparji oz. so jih kiparke in kiparji, ki živijo in delajo na področju Slovenije, izvedli in javno predstavili s svojim delovanjem v slovenskem kulturnem prostoru ali izven njega. Rok za prijavo je do 5. junija 2023.