RAZSTAVA

VMESTNOST: Med angeli in demoni

Katja Bednařik Sudec in Dušan Fišer

Galerija ZDSLU, 12. september – 7. oktobra 2023

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

30. Avgust 2023

Njeni engelci – orjaka, akril, print in objekti na platno, print na tkanino, epoksi smola, 100 x 195 cm, 2023

Hendikep nebes, fotografija, 100 x 60 cm, 2023

Dušan Fišer je svoje razmišljanje o prostorih opredmetil s teksturami in strukturami sakralnih objektov in jih vpel v lastno poetiko, kjer je genius loci in genius seculi prepletel s svojimi intimnimi in intuitivnimi vpogledi v »tostran in onstran«. Podobno mu je tesnobno potovanje italijanskega umetnika Georgea de Chirica, ki prav tako vstopa v zagoneten svet arhitektur, hodnikov, arkad in labirintov; vse to so načini kamor človek lahko simbolno odroma (po Jungu).

Mite in legende Fišer pregnete, prevaja in umesti na bolj osebne lege. Tako vizualizira in opredmeti tudi svoje najbolj intimne misli in čustva, ki se prezrcalijo na gledalca na način prebliskov/odsevov v delno odkrit/zakrit način napisa in slike ujete v črni roži, mandali, skozi katero lahko človek simbolno odroma (potuje) v druge svetove. Skozi družinsko dramo in katarzo nas popeljejo verzi Aleša Štegra: »V izgubljenem te najdem«, ki jih moremo ugledati, a jih moramo biti pripravljeni sprejeti, zato se nam ne odkrijejo na prvi pogled. Šele potem jih lahko sprejmemo, tako kot podobo belega volka, ki je ujeta v krogu. Ta ambivalentna in divja žival, tako blizu in hkrati daleč od človeka nam vzbuja strahospoštovanje… Čustva in čustvovanja nam Dušan Fišer približa z oblikami, barvo in občutenjem prostora na najbolj neposreden način. Sprehajamo se med elementi/realnimi telesi in iluzijami, ki jih prepusti gledalčevi senzibilnosti. Umetnik sam je v vlogi mojstra Eckharta, ki iz učencev/gledalcev izvablja prave odgovore. Iz temin strahov se prebijamo k svetlobi.

Na slikah Katje Bednařik Sudec se človeku odpira rajski svet rastlinja in bujnega cvetja ter hkrati odstira iste svetove prostora in časa kot se jim posveča Dušan Fišer ali z elegičnim ciklom »Žalostinke po Razkrižko« pesnik Vlado Žabot. Vendar so njene slike prežarjene s svetlobo, zato je umetničin svet svetli antipod pesnika in slikarja. »Dušica, ki je šla pozdraviti angele« ali »Metulja, ki sta šla pozdraviti dušico«, sta zgovorna naslova s katerima nas umetnica uvaja v ta poseben svet, v svet, ki ga občuti in se mu približa, ko se briše meja med realnim in slutenim. Gre za svojevrstna plastenja med realnostjo in mistiko, med favno, floro in človekom; ko je človeku umetniku/umetnici dano, da lahko prisluškuje šepetu angelov in to neizgovorljivo govorico vizualizira in prevaja v podobe njenega rajskega sveta.

Drugače kot slikarka Metka Krašovec (1941-2018), velika predhodnica intimne, mistične tišine, trenutkov, preden se kaj zgodilo… sveta, ki ga lahko le slutimo, je Katja Bednařik Sudec s plastenjem združila oba svetova. Poslužuje se različnih tehnik in ustvarja posebno »vmesnost«. Gre za vizualizacijo opazovanja z načinom zrcaljenja (speculum) tiste zmuzljive podobe, odseva rajskega vrta. .. Tudi ko umetnica svoje predstave opredmeti in postavi na način instalacij, je njeno tkanje duhovno dejanje, za prepleti črt pa slutimo korenine, ožilje in utrip srca, tega sveta in tistega onstran… Uspela je postaviti svojstven spomenik kulturnemu okolju, kjer imajo ljudje raznolika družbena, verska in psihična ozadja. Vse kar so doživeli njeni predniki in kar je doživela tudi sama je kot umetnica lahko pretvorila v sublimne podobe.

Preplet njenih del z deli Dušana Fišerja se zdi kot čista energija, da se lahko potem, od njunih transcendentalnih izkušenj in potopitev v vmesne svetove, ki nam jih odpirata oba umetnika, vrnemo v tostran.

Milena Zlatar

Dušan Fišer, foto: osebni arhiv avtorja

Dušan Fišer se je rodil leta 1962 na Ptuju. Šolal se je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1989 diplomiral pri prof. Metki Krašovec. Leta 1991 je na isti akademiji končal še študij na slikarski specialki, pri profesorju Emeriku Bernardu. Študijsko se je izpopolnjeval v Groningenu na Nizozemskem, na Dunaju in v Parizu. Deluje kot vizualni umetnik (ukvarja se tudi s performensom in scenografijo), je tudi mentor in profesor ter kustos in galerist. Od leta 2009 do 2020 je vodil galerijo Tovarna umetnosti v Majšperku. Od leta 2020 je vodja Galerije mesta Ptuj. Je strokovni sodelavec in sodelujoči umetnik mednarodnega Festivala Art Stays in Festivala Poezije in vina Ptuj. Že trideset let vodi umetniške delavnice za Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Živi na Slapah pri Ptujski gori. Za svoja dela je prejel več nagrad, med njimi tudi 3. nagrado na Majskem Salonu in Grand prix na Extemporu v Piranu, oboje leta 1996. Živi in ustvarja na Ptuju.

Kontakt: Slape 13, 2323 Ptujska gora; E-naslov: fiser.dusan@gmail.com

Katja Bednařik Sudec, foto: osebni arhiv avtorja

Katja Bednařik Sudec se je rodila leta 1979 na Rakičanu. Otroštvo je preživela v Ljutomeru, kjer je tudi končala Gimnazijo Franca Miklošiča. Šolanje je nadaljevala na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter med letoma 1999 in 2003 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2004 je diplomirala pri profesorju Gustavu Gnamušu. Leta 2007 je končala še magistrski študij slikarstva pri profesorju Bojanu Gorencu. Kot štipendistka Erasmus Socrates se je izpopolnjevala na Akademie der Bildenden Künste v Münchnu, potem še na akademiji v Leipzigu. Leta 2007 in 2008 je prejela umetniško štipendijo DAAD in jo dopolnila z raziskovalnim projektom na Inštitutu Art in Context, Universität der Künste v Berlinu. Potem je še dve leti, od 2008 do 2010, kot štipendistka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije študirala na istem inštitutu v Berlinu, kjer je leta 2011 končala še drugi magisterij. Je prejemnica študentske Prešernove nagrade za grafiko, bila je nominirana za Essl Art Award in postala finalistka Gesellschafter Art.Award na 21. umetniškem sejmu v Kölnu. Je dobitnica nagrade Grand prix na 54. mednarodnem Ex-tempore v Piranu in nagrade Grand prix na 3. mednarodnem Ex-tempore na Bledu. Deluje na področju likovnega, vizualnega in performativnega ustvarjanja. Je mentorica različnim družbenim skupinam. Živi in ustvarja v Ljubljani ter v Koprivi pri Razkrižju.

www.katjasudec.com; E-naslov: katjabesu@gmail.com

otvoritev razstave, delo