Nagrade in priznanja

Nagrada Riharda Jakopiča

Nagrada Majskega salona

Nagrade in priznanja Hinka Smrekarja

Nagrada ZDSLU za življensko delo