MAJSKI SALON 2021 – RISBA IN KIP

Javna okrogla miza na temo Skulptura v javnem prostoru

Dvorana v Palači Gravisi-Buttorai

25. Avgust 2021

V okviru MAJSKEGA SALONA 2021 – RISBA IN KIP

vas Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Mestna občina Koper in Skupnost Italijanov Santorio Santorio iz Kopra

vabi na okroglo mizo na temo Skulptura v javnem prostoru.

Javni prostor je skupni prostor mestnega ali obmestnega okolja, ki ga uporabljajo tako domačini kot obiskovalci. Urejenost, oprema in vzdrževanje javnega prostora pričajo o stopnji kultiviranosti upravljavcev in posredno prebivalcev nekega okolja. Skulptura v javnem prostoru je specifično in ožje področje tega vprašanja, ki predstavlja nadgradnjo opreme javnega, večinoma urbanega prostora.

Zaradi pogoste neustrezne obravnave javnega prostora, ki je posledica neurejene oziroma ohlapne zakonodaje, a tudi pomanjkanja strokovnih smernic in nadzora, menimo, da je zelo pomembno odpreti javno razpravo o tej problematiki. Razstavni projekt Majski salon, ki je letos vsebinsko vezan na skulpturo, področje, ki je vsekakor povezano z okoljem in prostorskimi vprašanji, se tej tematiki ne more izogniti. V okviru vzporednega programa tega projekta zato organiziramo okroglo mizo na temo Skulptura v javnem prostoru, ki se bo posvetila problemom javnega prostora, a tudi konkretnim vprašanjem iz našega okolja.

Lokacija: Palača Gravisi-Buttorai
Datum: 25. 8. 2021 ob 18. uri

Vabljeni udeleženci / razpravljalci okrogle mize:

  • Bojana Gojanović Purger, u.d.i.a.; Urbanizem in skulpture v javnem prostoru kot odraz družbe;
  • prof. Janez Koželj, u.d.i.a.;
  • Aleš Sedmak, akademski slikar: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) in podpoglavje Umetniški delež v javnih investicijskih projektih;
  • Mara Ambrožič Verderber, v.d. direktorica Obalnih galerij Piran: Portoroška Forma viva;
  • dr. Marjan Drev, akademski kipar spec.: Risba in kip z vidika likovne teorije;
  • dr. Vojko Pogačar, akademski slikar: Risba in kip v korelaciji s prostorskimi dimenzijami.

Okroglo mizo bo vodila Neva Zajc, novinarka Radia Koper.

Prispevki okrogle mize bodo objavljeni v reviji Likovne besede.