ZAMISLI IN ZASNOVE

SEKCIJA ZA VIDEO IN MEDIJSKO UMETNOST ZDSLU

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

12. Marec 2020

Na razstavi so predstavljene avtorske zamisli ali s skicami, fotomontažami, videom, podobo ali z opisom dogajanja. Materializacija zamisli in zasnov ni vedno dorečena ali fizično mogoča, lahko pa je neka zamisel že uresničena časovno in lokalno, lahko že obstaja kot video dokument ali se procesualno nadaljuje skozi performans. Pristop do predlagane teme je zanimiv in raznolik, naključni fragmenti predstavljenih usmerjenosti delovanja vključenih avtoric in avtorjev kažejo na širok razpon konceptualnih raziskovanj. Le-ta so zmeraj vezana na medij prezentacije, ki je lahko prisoten predvsem kot video, virtualna stvarnost, onkraj mimetičnosti ali kot artefakt, ki nagovarja tudi z obliko izhajajočo iz pomena. Na razstavi se vrstijo različni projekti, od preprostih skic, do natančno skrbno domišljenih analiz vizualnega v digitalnem, virtualnem ali duhovnem univerzumu. Med razstavljenimi eksponati so projekti prežeti z intimno poetiko, nekateri med njimi so polni preproste interaktivnosti, najdemo pa tudi uporabo znanstvenih metod pri prezentaciji in vizualizaciji vsebin.

Razstava Sekcije VMU ZDSLU »Zamisli in zasnove« je raziskovalni projekt, pri katerem odgovore na zastavljena vprašanja lahko dobimo šele ob fizični postavitvi projektov v prostoru galerije in umestitvi le teh v današnji čas.

Razstavljajo: Lavoslava Benčić, Uršula Berlot, Narvika Bovcon, Rok Cej, Dragica Čadež, Domen Dimovski, Srečo Dragan, Tristan Dragan, Marko Glavač, Aleksandra Saška Gruden, Danilo Jejčič, Damijan Kracina, Arven Šakti Kralj Szomi, Boštjan Lapajne, Erik Mavrič, Vanja Mervič, Simon Mlakar, Nina Nenadović, Franc Solina, Teo Spiller, Vlado Stjepić, Božidar Svetek, Luka Širok, Tanja Špenko, Teja Tegelj, Aleš Vaupotič in Tilen Žbona.

Kurator in idejni vodja projekta je predsednik Sekcije za video in medijsko umetnost ZDSLU, Dominik Olmiah Križan.

Avtorji

otvoritev razstave, delo

video