PRIPOROČENI HONORARJI ZA KNJIŽNO ILUSTRACIJO

Za subvencionirane knjige JAK.

Razpon od minimalne do srednje vrednosti

PRIPOROČILA PRI SKLEPANJU POGODB IN DOLOČANJU CEN

Na kaj je treba biti pozoren, pri pisanju pogodb?

Pogodba je osnovni dokument, ki določa medsebojne dolžnosti med naročnikom in ilustratorjem. Jasno mora določati obseg prodaje avtorskih pravic. Najprej je potrebno določiti, za katero delo gre in koliko ilustracij je predmet pogodbe, nato kakšen je rok izvedbe, kakšen je bruto honorar in določiti roke plačila. Zatem mora biti določeno kakšne so naročnikove pravice: način uporabe ilustracij (torej, kaj lahko naročnik z njimi počne – ali jih lahko reproducira v knjigi, reviji, objavlja na spletu, uporabi v reklami ipd.); območje uporabe (npr. ozemlje Republike Slovenije); trajanje uporabe (npr. časovna omejitev za obdobje petih let); določena omejena naklada (npr. tisoč izvodov). Potrebno je določiti tudi, ali je vsebina prenosa izključna (kar pomeni, da jo ilustrator v tem času ne sme prodati nikomur drugemu) ali neizključna (kar pomeni, da jo lahko proda več naročnikom hkrati). Kot zadnje je potrebno določiti pravico do nadaljnjega prenosa avtorskih pravic. Torej, ali jih sme naročnik prodati tretjim osebam. In če, pod kakšnimi pogoji. Če so pravice širše, naj bodo seveda višje tudi cene. Odsvetujemo, da se pravice prodajajo za vse čase in vse dežele sveta.

V pogodbo vključite tudi dolžnost naročnika, da vas obvešča glede usode projekta (npr. pri založniškem delu govorimo o ponovni izdaji, prevodu, dotisu, ponatisu, umiku dela iz prodaje). Navedite, da kot avtor ilustracij prosto razpolagate s svojim delom v namen lastne promocije. Originali vedno ostanejo vaša last. V primeru izgube ali poškodbe originalov je naročnik dolžan plačati polno odkupno ceno originala.

Nekaj dodatnih opozoril

Smiselno je, da zelo natančno opredelite številko ilustracij (ali skic, število ur) v pogodbi. V primeru, da vsebina naročenega dela terja z naročnikom več usklajevanja in konzultacij, ki so izven dogovorjenega obsega, boste tako lahko zahtevali dodaten honorar.

Cene je potrebno ustrezno povečati, če gre za posebej zahtevne ilustracije ali če se z delom mudi. Prav tako, če je po izdelavi ilustracije potrebnih veliko naknadnih dodelav.

Preden se lotite dela in niste prepričani se pozanimajte ali gre morda za natečaj ali pa ste že izbrani ilustrator. Dogaja se, da nekateri naročniki naročajo dela pri več ilustratorjih in izplačajo samo enemu. Kadar gre za natečaj in sodeluje več avtorjev, morate biti o tem pred delom obveščeni in v primeru sodelovanja tudi plačani.

Kakšne so moralne pravice avtorja?

Avtor ima po zakonu zagotovljene moralne pravice. Avtor ima pravico, da je naveden kot avtor. Avtor ima pravico, da se upre skazitvi ali okrnitvi svojega dela. V izogib nesporazumom priporočamo, da ilustrator vedno dobi izdelek v vpogled še preden gre v objavo. Te pravice so zagotovljene z zakonom in neprenosljive.

Širši kontekst pri določitvi cen

Pri določanju cen morate upoštevati količino dela, ki je v ilustracijo vložena. To poleg samega risanja in slikanja obsega tudi ogromno količino miselnega dela in predhodnega raziskovanja. Ilustriranje je disciplina, ki terja izjemno obrtno in tehnično znanje, obenem pa gre za ustvarjalni proces, ki je nepredvidljiv in zahteva veliko časa in izkušenj. Vrednost dela tako vključuje tudi vse znanje in izvedenost, ki ju ilustrator nenehno nabira in vzdržuje. Upoštevati morate tudi svoj položaj, položaj ilustratorjev – večina je samozaposlenih. Kot samozaposleni, razen v izjemnih primerih, nismo deležni bolniške in plačanih dopustov, velik delež samozaposlenih ilustratorjev si tudi sam plačuje prispevke socialne varnosti. Pri določanju višine honorarja se morate zavedati, da tudi vi potrebujete letni dopust, da boste občasno zboleli in enkrat ostareli. Poleg tega je delo vedno projektno, zato nima ilustrator nobenih zagotovil o časovni nedoločenosti svoje zaposlenosti. Ob vsem naštetem morate poskrbeti tudi za naročila, finance in pogodbe, kar od vas terja čas in poslovno znanje. Ne zadovoljite se s povprečno plačo.

Spletne povezave

Za izdaje, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo priporočamo cenik ZDSLU
Za nastope priporočamo cenik Bralne značke
Za razstave priporočamo cenik
Za dodatno orientacijo vam posredujemo tudi povezavo do Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti (2016; štiriletni) Ministrstva za kulturo, v okviru katerega je tudi rubrika Razstavnine (3. stran) – vendar to velja le za projekte, ki jih financira Ministrstvo za kulturo.

Informiranje in članstvo

Za vse, ki prvič sklepate pogodbo in bi potrebovali več informacij, prosimo, da pišete na ZDSLU, na enaslov zdslu@zveza-dslu.si, da vas vključijo na listo za povabila na srečanja ali, da vam posredujejo
kontakt ilustratorja/ke.

Vabimo nove člane in članice k vpisu v ZDSLU – včlanitev potek preko regionalnih društev.