NAGRADA RIHARDA JAKOPIČA

Jakopičeva nagrada je najpomembnejša nagrada na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji, katere namen je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov je nosilec podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj, za katere pridobi sredstva na Ministrstvu za kulturo RS. V odbor za podelitev Jakopičevih nagrad za dobo enega leta imenujejo po enega svojega predstavnika Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Moderna galerija v Ljubljani, Slovensko društvo likovnih kritikov in ZDSLU. Nagrado lahko prejme slovenski avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, je nagrada tudi povabilo za včlanitev. Kandidat za nagrado Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS.

Na Odboru za podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj so februarja 2012 sprejeli nova pravila. Prejšnji nagradi Riharda Jakopiča, ki jo dobijo umetniki za izjemne dosežke, ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let, so na odboru dodali še dve Jakopičevi priznanji, ki jih lahko med drugim dobijo tudi mladi, še neuveljavljeni umetniki, ki so se izkazali z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom – projektom doma ali v tujini. Na vsaki dve leti bo podeljena še Jakopičeva nagrada za življenjsko delo, ki jo lahko dobijo umetniki po 65. letu starosti, ki so imeli viden vpliv na razvoj mlade generacije in na umetnostne tokove v Sloveniji, ali pa tisti, ki jim je prisluhnila tujina.

2024

Ančka Gošnik Godec, nagrada za življenjsko delo

Jurij Kalan, nagrada

Tina Konec, priznanje

Đejmi Hadrović, priznanje

2023

Staš Kleindienst, nagrada

Maša Jazbec, priznanje

Mitja Konić, priznanje

2022

Duba Sambolec, nagrada za življenjsko delo

Tobias Putrih, nagrada

Neja Zorzut, priznanje

2021

Milena Usenik, nagrada za življenjsko delo

Franc Novinc, nagrada za življenjsko delo

Silvester Plotajs Sicoe, nagrada

Uršula Berlot Pompe, priznanje

Paola Korošec, priznanje

2020

Sergej Kapus, nagrada

Ksenija Čerče, priznanje

Marijan Mirt, priznanje

Maja Hodošček, priznanje

2019

Milan Erič, nagrada

Suzana Brborović, priznanje

Nika Oblak in Primož Novak, priznanje

2018

Dušan Tršar, nagrada

Polonca Lovšin, priznanje

Viktor Bernik, priznanje

2017

Marjan Gumilar, nagrada

Tomaž Furlan, priznanje

Tanja Lažetić, priznanje

2016

Tinca Stegovec, nagrada

Mito Gegič, priznanje

Sanela Jahić, priznanje

2015

Bojan Gorenec, nagrada

Tina Dobrajc, priznanje

Uroš Potočnik, priznanje

2014

Jože Barši, nagrada

Nika Autor, priznanje

Azad Karim, priznanje

2013

Tugomir Šušnik, nagrada

Marija Mojca Pungerčar, priznanje

Silvester Plotajs Sicoe, priznanje

2012

Zmago Lenardič, nagrada

2011

nagrada ni bila podeljena

2010

Berko, nagrada

2009

Tadej Pogačar, nagrada

2008

Marko Pogačnik, nagrada

2007

Srečo Dragan, nagrada

2006

Bogoslav Kalaš, nagrada

2005

Franc Purg, nagrada

2004

Irwin, nagrada

2003

Marjetica Potrč, nagrada

2002

Zdenko Huzjan, nagrada

2001

Matjaž Počivavšek, nagrada

2000

Lojze Spacal, nagrada (posthumno)

1999

nagrada ni bila podeljena

1998

Živko I. Marušič, nagrada

1997

Valentin Oman, nagrada

1996

Gustav Gnamuš, nagrada

1995

Rudi Kotnik, nagrada

1994

Lojze Logar, nagrada

1993

Marjan Tršar, nagrada

1992

Lujo Vodopivec, nagrada

1991

Zmago Jeraj, nagrada

1990

Herman Gvardjančič, nagrada

1989

Emerik Bernard, nagrada (nagrade ni sprejel)

1988

France Rotar, nagrada

1987

Vladimir Makuc, nagrada

1986

Zdenko Kalin, nagrada

1985

Zvest Apollonio, nagrada

1984

Štefan Planinc, nagrada

1983

Metka Krašovec, nagrada

1982

Bogdan Borčič, nagrada

1981

Jože Ciuha in Janez Lenassi, nagrada

1980

Boris Jesih, nagrada

1979

Zoran Mušič, nagrada

1978

France Mihelič, nagrada

1977

Adriana Maraž, nagrada

1976

Marjan Pogačnik, nagrada

1975

Andrej Jemec, nagrada

1974

Riko Debenjak, nagrada

1973

Slavko Tihec, nagrada

1972

Drago Tršar, nagrada

1971

Janez Bernik, nagrada

1970

Gabrijel Stupica, nagrada

1969

Marij Pregelj, nagrada