UMETNOST

V ZDSLU imamo širok nabor projektov in razstav, s katerim redno predstavljamo društva, ki so včlanjena v ZDSLU, sekcije in posamezne člane regionalnih društev Zveze. V prvi sklop programa sodijo problemsko, tematsko in študijsko zastavljene skupinske razstavne, kot so: Majski salon, predstavitev regionalnih društev ZDSLU in sekcij ZDSLU, ter Zimski festival. V drugi sklop razstav sodijo monografske spominske razstave priznanih avtorjev (Lojze Logar, Vladimira Bratuž Furlan, Alenka Gerlovič, Ludvik Pandur, Tone Demšar, Milovan Krajnc, Rajko Korbar, Vladimir Makuc …) Tretji sklop so razstave iz tekoče produkcije izbranih avtorjev, pogled v atelje, ki so na ogled v Galeriji ZDSLU. Četrti sklop zajema produkcijo in predstavitev mladih umetnikov iz Slovenije do 35. leta starosti pri katerem sodelujemo z ALUO. Peti sklop so koprodukcije z enim ali več koproducenti, npr: Bienale slovenske ilustracije. Od leta 2012 teče redni mednarodni razstavni program v Galeriji Generalnega konzulata v Celovcu in izmenjalne razstave z BV galerijo. Na uveljavljenem mednarodnem umetniškem sejmu sodelujemo z izborom slovenskih ilustratorjev na Bienalu ilustracije v Bratislavi (BIB), V okviru podpornega programa podeljujemo Nagrado in priznanji Riharda Jakopiča, nagradi, priznanji in plakete Hinka Smrekarja, Nagrado Majskega salona in Nagrado ZDSLU na Mednarodnem festivalu likovne umetnosti Kranj, organiziramo debatni klub, okrogle mize in poklicno usposabljanje ter likovne delavnice za učence in dijake. Opravljamo pa tudi razne servisne storitve in gostovanja naših članov v ateljeju v Parizu.

Razstave in projekti

Galerija ZDSLU

Majski salon

Bianale ilustracije

Okno umetnosti k sosedu

Celovec

Berlin

München …

Skriti Veselov vrt

Hiša umetnikov

Razstave na vrtu

Izobraževanje

Virtualna galerija