RAZPIS

15. Slovenski bienale ilustracije

LJUBLJANA

14. Junij 2024

Lile Prap, z naslovom Pelikan (2018), ki krasi publikacijo Ptiči?! (Založba Mladinska knjiga, 2019), prejemnica nagrade Hinka Smrekarja na 14. SBI.

Objavljamo razpis za 15. Slovenski bienale ilustracije

Slovenski bienale ilustracije organizira Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Sekcija ilustratorjev v sodelovanju s Cankarjevim domom. Zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani Društva oblikovalcev Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji preko javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic. Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna dela ene tematske celote, primerne za predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi ali reviji po letu 2019 ali dela pripravljena za avtorski projekt. Prijavite lahko dela v kategorijo umetniške ali poljudnoznanstvene ilustracije.

Rok za prijavo je do 24. 9. 2024.