Bienale ilustracije Bratislava

ZDSLU Sekcija ilustratorjev že od osamosvojitve (do takrat je to opravljala Mladinska knjiga) dalje pošilja dela naših ilustratorjev na osrednjo mednarodno razstavo ilustracije BIB (Bienale ilustracije Bratislava). Bienale je pod okriljem UNESCA in je izrazito umetniško naravnana razstava. BIB nudi okvir za mednarodno primerjavo in večplasten razvoj te specifične zvrsti umetnosti in je unikaten v mednarodnem merilu. Mednarodna žirija izbere nagrajence vsakokratnega bienala. Do sedaj je na razstavi sodelovalo več kot 100 držav iz različnih kontinentov, na vsakokratni razstavi pa sodeluje več kot 40 držav. Pogoj za udeležbo je izdana knjiga. Naši ilustratorji razstavljajo na BIB-u kot predstavniki države Sloveniji.