RAZPIS

14. Slovenski bienale ilustracije

Razstava bo v Galeriji Cankarjevega doma od 16. 11. 2021 do 31. 3. 2022

CANKARJEV DOM, LJUBLJANA

SPOROČILO KUSTOSINJE GALERIJE CANKARJEVEGA DOMA O SPREMEMBI TERMINA 14. SLOVENSKEGA BIENALA ILUSTRACIJE

Zaradi pandemije novega koronavirusa in posledičnih večkratnih zaprtij – prekinitev javnega življenja v kulturnih zavodih smo bili prisiljeni zamakniti celoten razstavni program, pri čemer smo seveda lahko le zadovoljni, da nismo nobenega projekta morali trajno odpovedati. Nov termin 14. slovenskega bienala ilustracije je torej od 16. novembra 2021 do 31. marca 2022, kar je na svojevrsten način dobrodošlo, saj gre za ustaljeni jesenski termin bienala.

Lepo pozdravljeni,
Nina Pirnat Spahić

Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani Društva oblikovalcev Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji preko javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic.

Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna dela ene tematske celote, primerneza predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi ali reviji po letu 2015 ali dela pripravljena za avtorski projekt.

Dela brez paspartujev (naj ne presegajo velikosti 70 x 100 cm) dostavite v Galerijo ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani, vsak delavnik od petka 4. 9. 2020 do 4. 12. 2020 med 11. in 16. uro, kjer lahko predčasno dvignete tudi prijavne obrazce. Prijavni obrazci so dostopni tudi na spletnih straneh ZDSLU in Cankarjevega doma.

Vsako likovno delo mora imeti na hrbtni strani nalepko (del razpisnega materiala) oštevilčeno od ena do štiri. Avtor mora poslati tudi lastnoročno podpisano prijavo za razstavo. V primeru, ko so prijavljena dela že izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da knjigo priložite. Priložite tudi skene prijavljenih ilustracij na CD-ju ali USB ključu.

Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja bo pregledala petčlanska strokovna žirija. Žirijo določi kustos Cankarjevega doma v sodelovanju z IO Sekcije ilustratorjev ZDSLU. Žirija bo izbrala razstavljavce po merilu umetniške kvalitete del. Žirija si pridružuje pravico, da določi število razstavljenih ilustracij glede na prostorske omejitve. Avtorji, ki razstavljajo, dovoljujejo, da se njihova dela reproducirajo v razstavnem katalogu in spremljajočih tiskanih materialih (plakat, vabilo, razglednice) ter uporabo reprodukcij sodelujočih ilustracij v reklamne namene bienala in za pridobivanje sponzorjev, kar potrjujejo s podpisom na prijavnem listu.

Avtorji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje na razstavi, bodo o tem obveščeni po končanem delu žirije. Svoja dela avtorji dvignejo osebno v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani. Vsi avtorji so dolžni dvigniti dela v okviru dogovorjenega roka.

Strokovna žirija podeli nagrade za knjižno ilustracijo za leto 2021

Nagrado za življenjsko delo
Nagrado Hinka Smrekarja
laketo Hinka Smrekarja (2)
Priznanje Hinka Smrekarja (2)
nagrade sponzorjev oziroma druge pohvale (če se žirija za podelitev odloči)

Pravila Slovenskega bienala ilustracije

Programski okvir Slovenskega bienala ilustracije je seznanjanje strokovne javnosti in ljubiteljev ilustracije z najnovejšimi likovnimi dosežki na tem področju in promocijo le-teh med založniki.

Prejemnik letošnje nagrade za življenjsko delo je akademski slikar in ilustrator Danijel Demšar. Njegova likovna dela bodo razstavljena v spremljevalnem programu.

Slovenski bienale ilustracije zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Ustanovitelj
Slovenski bienale ilustracije je ustanovila Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Sekcija ilustratorjev leta 1993.

Organizator
Slovenski bienale ilustracije organizira Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Sekcija ilustratorjev v sodelovanju z Galerijo kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana.

Opombe:
Bienale predstavlja eno izmed možnih izhodišč pri imenovanju ilustratorja na Častno listo in Andersenovo nagrado Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY.
Spremljajoča publikacija bo poslana mednarodni reviji za mladinsko literaturo BOOKBIRD, ki jo izdaja IBBY in mednarodni knjižnici za mladinsko književnost v Műnchen.
Člani žirije ne razstavljajo svojih del na bienalu.

Ilustracija: Zdravko Papič, Slovenskemu bienalu ilustracije na pot, 1993