Narodopisje

Ilustriranje slovenske folklorne slovstvene dediščina

Celotni večletni projekt je prvi primer ilustriranja slovstvene folklore v taki zasnovi in obsegu. Projekt je zasnoval in vodil ilustrator Dušan Muc.

Njegovo kvaliteto je zagotavljalo tudi sodelovanje z literarno zgodovinarko in etnologinjo prof. ddr. mag. Marijo Stanonik z ISN ZRC SAZU. Predlagala je posamezne folklorne teme in po soglasju s pobudnikom projekta s sodelovanjem njenih študentk na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Mariboru ali sodelavk pri zbirki Glasovi poiskala na terenu (Bela Krajina, Bovško, Koroška, Kozjansko, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Istra) ustrezno folklorno gradivo (po žanrih: folklorne pripovedi, povedke; folklorne pesmi, otroške pesmi; pregovori, uganke; slovstvena folklora o Kurentu) za posamezno tematsko razstavo.

Vsako razstavo je spremljala likovno bogata publikacija, ki jo je Dušan Muc inovativno zasnoval, naslovil, uredil, opremil in oblikoval. Publikacije so oblikovane tako, da tvorijo širšo likovno celoto, zbirko. Ta zbirka je dragocena tudi za bodoče raziskovalce, saj usklajeno likovno ilustrira slovensko folklorno slovstveno dediščino.

Dosedanje gradivo, poleg izhodiščne ideje Bohinjskih pripovedk (The Tales from Bohinj; Märchen aus Bohinj) v knjižni izdaji (2000, vodja projekta Črtomir Frelih), obsega:

  • KJE JE KLJUČ (2007) – Stare in nove uganke, pesmi šaljivke, zbadljivke in posmehulje ter ugankarska pesmica
  • POVEDKE S KOZJANSKEGA (2008)
  • DIRIN, DIRIN, DUKA (2009) – Otroške folklorne pesmi iz Bele krajine
  • KVARI, KUARIĆI, ĆUBI, ĆUBIĆI (2011) – Upodobitve šavrinske folklorne pesmi
  • TEMNE, MITNE, SVETLE PARNE (2012) – Upodobitev koroških pregovorov
  • PIRTA, FARCA, FIDINJA (2013) – Upodobitev folklorne pripovedi z Bovškega
  • KAJ JE ZELENO IN LETI PO ZRAKU (2016) – Upodobitve ugank ljubljanskih osnovnošolcev
  • KURI, GLAN, GLAN (2019) – Upodobitve slovstvene folklore o Kurentu

Pri vse projektih je sodelovalo veliko število ilustratork in ilustratorjev, katerih generacijskih razpon je od najstarejše Marlenke Stupica in Ančke Gošnik Godec preko srednje generacije do mlajših avtoric in avtorjev. Zastopani so tudi avtorji iz zamejstva in kiparsko področje ilustracije.

Razstave smo, poleg temeljnih postavitev v Galeriji ZDSLU, vedno selili v njihovo okolje, kar so galerije in kulturni centri z naklonjenostjo sprejeli in sodelovali pri uresničitvi zastavljenih projektov.

Iz preteklih projektov je razvidno, da je zbrano besedilno in slikovno gradivo tako obsežno, da tvori že večjo celoto, zbirko, ki povzema besedilno folklorno gradivo posameznih pokrajin.