6. Slovenski bienale ilustracije

CANKARJEV DOM

15. 11. 2004 – 16. 1. 2005

ŽIRIJA

Črtomir Frelih, Stane Jagodič, Tatjana Pregl Kobe, Nina Pirnat Spahić

Nagrada za življenjsko delo Hinka Smrekarja
Marija Vogelnik in Milan Bizovičar

Tri muce in ena (Mladinska knjiga, 1983)

Ali so škrati res zaresni (Ciciban, 1992)

Tantadruj (Mladinska knjiga, 1980)

Najdihojca (Mladinska knjiga, 1980)

Mladiček brez potnega lista (Založba Obzorja, 1964-65)

Nagrada Hinka Smrekarja
Jelka Godec Schmidt

Muca prede nitke zlate (Mladinska knjiga, 2003)

Plaketa Hinka Smrekarja
Suzana Bricelj in Kristina Krhin

Gargantua in Pantagruel (Modrian, 2003)

Čarovnica Mica in severna zvezda, (Studio hieroglif, 2004)

Priznanje Hinka Smrekarja
Daša Simčič in Arjan Pregl

Miška in veter (Mladika, 2003)

Zvezda s čepico (Mladika, 2003)

Rudi Skočir, Modrost kralja Salomona (Mladinska knjiga 1991)

Priznanje za poljudnoznanstveno ilustracijo
Žarko Vrezec

Slovenski veliki leksikon (Mladinska knjiga, 2003)

Pohvala za izvirnost
Petra Preželj in Dalibor Zupančič

Mali parkelj Malič (izvirnik 2002)

Traumlager 10-14 (izvirnik 2002)

Posebno priznanje za mladega ustvarjalca
Ana Šalamon

Samsara (Didakta, 2003)