OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Jana Mihelj, Janez Kovačič

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC

9. April 2015

Jana Mihelj je bila rojena 1956 v Kopru. Leta 1980 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku za klasično filologijo in italijanščino. Od leta 1982 se ukvarja s kiparstvom, s skulpturo, mozaikom, aplikacijami v arhitekturi in z unikatnim oblikovanjem. Od leta 1982  ima tudi status samostojne ustvarjalke v kulturi in od 1990 je svobodna umetnica, članica ZDSLU. Imela je številne samostojne in skupinske razstave za katere je prejela nagrade in priznanja

Janez Kovačič se je rodil 1942 na Rakitni. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1968. Po diplomi je več let bival v Nemčiji, kjer se je izpopolnjeval v umetniškem zavodu Horst Ziethen v Kölnu in v Suddeutsche Kliesche Union v Münchnu kot grafični oblikovalec. Ob delu je vpisal podiplomski študij na Ijubljanski likovni akademiji, kjer je leta 1975 diplomiral. Leta 1972 se je strokovno izpopolnjeval v grafičnem zavodu Eurocrom iz Verone in na grafičnem inštitutu Hell v Kielu-Nemčija. Petindvajset let je poučeval kot profesor grafičnega oblikovanja in tehnologije na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, restavriranjem, izdelovanjem vitražev in vodenjem likovnih delavnic. Je avtor preko sto štirideset vitražnih oken v Sloveniji, Italiji, Kanadi in ZDA. V Montrealu ima 8 velikih vitražnih oken v cerkvi Sv. Vladimirja in v Torontu 4 okna v cerkvi Sv. Petra v Wood-bridgu. V Torontu ima v slovenskem domu stalno zbirko del s slovenskimi motivi. Postavitev 20-ih slik velikega formata ima tudi v Modri dvorani na Brezovici, nad Merkatorjem kot stalno zbirko. Njegova dela se nahajajo v številnih javnih in privatnih zbirkah doma in v tujini. Živi in ustvarja na Brezovici pri Ljubljani.

otvoritev razstave