OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Igor Banfi, Alenka Vidrgar

BV GALERIJA, CELOVEC
5. Marec 2018

Igor Banfi je bil rojen leta 1973 v Prekmurju, v Murski Soboti. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani – smer slikarstvo, kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Podiplomski študij je končal leta 2000 pod mentorstvom prof. Lojzeta Logarja. Je član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov ter Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije. Živi in dela v Ljubljani in Murski Soboti. Zadnja leta se v slikarstvu posveča bolj poglobljenim psihološkim temam in vsebinam, ki so odblesk globoko zakoreninjenega »geniusa loci«. Sodeloval je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah doma in po svetu.

Alenka Vidrgar, akademska kiparka, magistrica umetnosti, se je rodila leta 1958 v Ljubljani. Študirala je na Pedagoški akademiji in Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1985 zaključila magistrski študij pri profesorjih Slavku Tihcu, Dragu Tršarju in dr. Tomažu Brejcu. Med študijem kiparstva, keramike, grafi ke in vizualnih komunikacij je raziskovala tudi medij fotografi je. Po diplomi je poučevala v Srednji šoli za oblikovanje in fotografi jo, od 1989. pa je samozaposlena v kulturi in za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) vodi letne kiparske delavnice v kamnolomu Lesno brdo. Pri Državnem izpitnem centru je zunanja ocenjevalka za maturitetni predmet likovna teorija, piše pa tudi knjige za otroke (Glina, Leteča riba in Igrača zate). Je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Društva likovnih umetnikov Ljubljana ter predsednica Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov. Doma in v tujini je postavila več javnih kiparskih del. Njena dela so v zbirki Junij, ki jo hrani Arhitekturni muzej v Ljubljani, v zbirki Kabineta slovenske fotografi je v Kranju in v zbirki Moderne galerije v Ljubljani. Za svoje delo je prejela številna priznanja in nagrade.

delo