OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Agata Pavlovec, Peter Marolt

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC
22. November 2018

Agata Pavlovec se je rodila leta 1973 v Kranju. Po končani gimnaziji se je najprej vpisala na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, nato pa leta 1996 na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomirala iz slikarstva pri profesorjih Emeriku Bernardu in Jožetu Muhoviču. Leta 2011 je na pedagoški fakulteti končala pedagoško-andragoško izobraževanje. Poleg slikarstva se ukvarja še z organizacijo razstav in prireditev, s pedagoško dejavnostjo, organizira likovne delavnice in predavanja ter sodeluje tudi z različnimi neprofesionalnimi gledališkimi skupinami. Živi in ustvarja v Škofji Loki.

Peter Marolt se je rodil leta 1965 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1993 na tedanji Šoli za arhitekturo, FAGG v Ljubljani. Leta 2001 je s temo Arhitektura sakralnega prostora tu in danes v Sloveniji (sveto v sakralnem in profanem) pridobil znanstveni magisterij s področja arhitekture in s temo Pomen likovnosti za arhitekturni prostor leta 2004 v isti ustanovi, na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, tudi doktoriral. Tu je tudi zaposlen. Leta 2005 je bil na podlagi priznanja za pomembna umetniška dela na področju arhitekture izvoljen v naziv docenta za področji arhitekture in oblikovanja. Objavlja znanstvene in strokovne članke. S prvimi je sodeloval tudi na mednarodnih znanstvenih kongresih, povezanih s stanovanjsko arhitekturo, z vernakularno arhitekturo, s sakralnim stavbarstvom in tudi z urbanizmom.

delo