OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Roman Makše, Jožica Medle

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC
12. November 2019

Jožica Medle se je rodila leta 1959 v Novem mestu. Najprej je končala srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani in nato diplomirala na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje prav tako v Ljubljani. V zadnjih desetih letih se je ob ustvarjanju slik na platnih posebej posvetila tudi grafičnim tehnikam iz česar je tudi doktorirala na oddelku za grafiko zagrebške Akademije likovnih umetnosti. Tematsko se v svojih delih največ posveča človekovemu mestu v vesoljnem stvarstvu in njegovemu sobivanju z naravno, s tem, da preučuje in likovno razgrajuje naravne zakonitosti. Dotika pa se tudi vprašanj o prihodnosti človeške družbe v digitalni dobi in svetu globalizacije. Ustvarja v svojem ateljeju v Šentjerneju in ima status svobodne likovne ustvarjalke. Razvila je posebno tehniko kolažiranja, tako na lesene nosilce kot tudi na platno, kaširanja papirja, nanašanja in izpiranja akrilnih barv z vodo, ponovnih barvnih nanosov in izpiranj – skratka postopkov, ki jih zaključi, ko doseže željene teksture in barvne učinke.

Roman Makše je bil rojen leta 1963 v Ljubljani, kjer je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pri profesorjih Dragu Tršarju, Dušanu Tršarju in Luju Vodopivcu ter diplomiral leta 1989 pri prof. Luju Vodopivcu. 1994 je končal podiplomski študij kiparstva na isti akademiji in sicer kiparski del prav tako pri prof. Luju Vodopivcu, teoretični del pa prof. Tomažu Brejcu. Od leta 2001 je zaposlen kot profesor za področje kiparstva na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je izvoljen v naziv redni profesor za kiparstvo. V svojem umetniško ustvarjalnem obdobju je razstavljal svoja dela v Sloveniji, na področju bivše države Jugoslavije, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Litvi, na Nizozemskem in v ZDA. Njegova dela so vključena v zbirke v Sloveniji in tujini. Izvedel je več stalnih kiparskih del na prostem. Leta 2017 je izšla monografija o njegovem umetniškem delu poimenovana po samostojni razstavi v Galeriji ŠKUC (1991) z naslovom Objekti / Prazno / Gledalec, s spremnim besedilom Tomislava Vignjeviča. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugimi: 1995 na 12. mednarodnem bienalu male plastike v Murski Soboti, 1994 fundacije Pollock – Krasner v New Yorku in 1987 Študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo ALU v Ljubljani. Je član Društva likovnih umetnikov od leta 1989 in mednarodne mreže Sculpture Network od leta 2009.

delo