Metka Pepelnak

Detajl

O avtorju

Metka Pepelnak (1966, Kresnice) je zaključila študij likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (2002). Diplomirala je iz slikarstva pri prof. Zdenku Huzjanu in prof. Črtomirju Frelihu. Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu. Od zaključka študija deluje kot samostojna kulturna ustvarjalka na področju oblikovanja, slikarstva in grafike. Kot edina iz Slovenije je članica mednarodnega združenja oblikovanja recikliranega umetniškega papirja, IAPMA- »Internationa Association of Hand Papermakers and Paper Artists«.Filozofsko izhodišče njenega ustvarjalnega procesa je dejstvo, da je vse podvrženo večnemu kroženju, zakonu minevanja in vračanja v krogotok naravnih procesov, v večni »circulus vitiosus«. Prehajanje oblik in energij iz ene v drugo, lahko zaznamo tako v naravi kot v notranjosti vsakega posameznika. Že šestnajsto leto je osnova ustvarjanja Pepelnakove alkimistično latinsko načelo Solve et Coagula – Razbij in sestavi, ki je tudi rdeča nit njenega slikarsko – grafičnega opusa.