OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Nina Zelenko, Marija Prelog

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC
23. Marec 2017

Marija Prelog, rojena leta 1954 v Celju. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je 1980 diplomirala pri profesorju Janezu Berniku. Opravila je specialko iz slikarstva in se nato zaposlila kot samostojna oblikovalka v Design biroju. Leta 1986 je postala likovno-grafi cna urednica v Državni založbi Slovenije, od leta 1991 dalje pa je samostojna ustvarjalka, samozaposlena v kulturi. Glavnina njenega prepoznavnega dela je na podrocju ilustracije, še posebej strokovne. Ustvarja v tradicionalni tehniki svincnika in akvarela ter kot edina avtorica v Sloveniji v tehniki kirigami izdeluje avtorske živali (avtorske izrezanke in zloženke iz papirja). Živi in dela v Ljubljani. Ilustriranje povezuje z oblikovanjem in riše od poljudnoznanstvenih do fantazijskih tematik, od otroških slikanic, mladinskih del do strokovnih knjig, ucbenikov in prirocnikov.

Nina Zelenko, rodjena leta 1957 v Kamniku v družini priznanih likovnih umetnikov. V Ljubljani je obiskovala šolo za oblikovanje (grafi cno oblikovanje) in fi lozofsko fakulteto (smer angleški jezik in zgodovina umetnosti). Študijsko je potovala v Pariz, Bruselj, Amsterdam, London in Berlin (Hochschule der Kunste 1978/1979), ima status samostojne umetnice (od leta 1983). Je clanica DLUL (od leta 1999). Ukvarja se z grafi ko, s keramiko, z rocnim tkanjem, s fotografi jo in prevajalstvom. Sodelovala je pri 100 skupinskih in samostojnih razstavah doma, po svetu, na umetniškem sejmu Art in Action v Oxfordu v Veliki Britaniji (2012). Dela razstavlja v galerijah po Sloveniji, družinski Galeriji »Z« v Grožnjanu na Hrvaškem in v Brunelovem muzeju v Londonu. S keramiko je umešcena v stalno zbirko keramike Etnografskega muzeja v Ljubljani. Živi in ustvarja v Ljubljani in Grožnjanu.

otvoritev razstave, delo