OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Matejka Belle, Bogdan Čobal

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC

14. Marec 2018

Matejka Bellè se je rodila leta 1967 v Postojni. Študirala je kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer so jo poučevali profesorji Dušan Tršar, Slavko Tihec in Lujo Vodopivec. Po daljših študijskih potovanjih, ki so jo strokovno zaznamovala (v Indiji, Avstraliji, Afriki …), se trenutno posveča kiparskemu delu doma, v vasi Kopriva na Krasu, kjer živi in ustvarja. Razstavljala je na več kot 46 samostojnih razstavah doma in v tujini, prav tako pa je sodelovala na več kot 200 skupinskih razstavah (selekcionirana razstava za Majski salon 2015, 2016 …) in v mednarodnih likovnih kolonijah.

Bogdan Čobal se je rodil v izgnanstvu leta 1942 v Zrenjaninu v Vojvodini (v Srbiji). Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1967 diplomiral. Zaposlen je bil v prosveti kot pedagog predmetov likovne umetnosti in likovne vzgoje ter kot izredni profesor slikanja, risanja in likovne teorije na oddelku za slikarstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Imel je več samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini, je predsednik Umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov Maribor. Živi in ustvarja v Mariboru.

delo