OBLIKE IN POMENI

Luka Antičević

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

14. November 2019

V Galeriji ZDSLU potekajo tudi izmenjalne razstave avstrijskih umetnikov, ki jih vsako leto organiziramo v naši galeriji. Tokrat se bo predstavil s svojimi slikami slikar, profesor, teoretik, filozof, pisatelj in glasbenik Luka Antičević, ki o svojem delu pravi: »Vsaka forma in oblika želi biti prepoznana, kar pojasnjuje pogoj, da se znanemu daje pomen. Na mojih slikah je prepoznani vedno človek s svojimi izraznimi možnostmi, ki pomembno prispevajo k pomenu »prepoznanega«. Če želijo gledalci moje slike razumeti kot izrečene ali napisane stavke, je prepoznana oblika »samostalnik«, njen položaj in lega je »glagol« in abstraktni kompozicijski detajli so »pridevnik«. Tako med drugim želim svojo umetnost razumeti kot preizpraševanje varljivih in zavajajočih resničnih in realnih dojemanj smiselnih uvrstitev, ki se lahko prehitro izkažejo za predsodek.« (L.Antičević).

Luka Otto Antičević se je kot italijanski državljan rodil leta 1946 v Celovcu. Med leti 1947 in 1950 je živel v Benetkah,1952 pa se je vpisal v osnovno šolo v Celovcu. Po študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Ferdu Majerju, je kot profesionalni glasbenik delal v različnih jazzovskih big-bendih. Vseskozi pa se je izobraževal in ustvarjal na likovnem področju. Od leta 1972 dalje dela kot svobodni umetnik. V začetku devetdesetih let je začel poučevati kot docent na »Freien Akademie der bildenden Künste und Literatur – Kärnten“, kjer je od leta 1999 dalje tudi umetniški vodja in kjer se je osredotočil na narativno slikarstvo. Od leta 1982 je član in od leta 2002 predsednik umetniškega sveta “Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs – Landesverband Kärnten”. V okviru svojega dela je izdal številne strokovne knjižne publikacije, kjer s flozofskega zornega kota proučuje zapletena teoretična vprašanje na likovnem področju: Mit gegenstandsloser Malerei zu neuen Horizonten (estetika), Der Prozessuale Realismus (fenomenologija). Izdal je številne leposlovne knjige, med katerimi je znan roman “In vse je ostalo popolnoma drugače”/”Und es blieb alles ganz anders”. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj in razstavljal na številnih razstavah doma ter v tujini. Trenutno živi in ustvarja v Celovcu. Kustosinja razstave: Olga Butinar Čeh

otvoritev razstave, delo