OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Azad Karim in Tilen Žbona

BV GALERIJA, CELOVEC

15. November 2022

Azad Karim: POZABLJENA DEŽELA
Potovalni kovček poln zidakov, je metafora za številne politične, okolijske in ekonomske migrante, ki na begu in pri iskanju novega življenjskega prostora, s seboj neso najnujnejše, predvsem pa dele lastne domovine. Le-to vzamejo v obliki ohranjenih drobnih materialnih ostankov, stvaritev domače kulture, ki za vedno ostaja v njih in zaznamuje vsako celico njihove biti.

Tilen Žbona: JAGNJE V SKEDNJU
Risba, ki nastaja na številne načine, je vedno znova, a redkeje kot slikarstvo, izpostavljena in tako vsebinsko, kakor tudi oblikovno, poredko vstopa v polje diskurza, kot pomemben likovni proces. A Tilen Žbona, ki sodi v srednjo generacijo priznanih slovenskih likovnikov, ki deluje tako na področju klasičnih likovnih tehnik, kot je risba, ob enem pa raziskuje in se posveča novomedijski umetnosti in umetniškemu videu, jo izpostavlja in jo izoblikuje s svojim risarskimi deli iz zadnjega ustvarjalnega obdobja, in tvori neke vrste umetniški pledoaje.