Žarko Vrezec

Dimenzije: 14,5 x 20 cm

Dimenzije z okvirjem: 40 x 45 cm

Delo

Predstavljeno delo izhaja iz avtorjevega zrelega obdobja, ko je izoblikoval novi slog. Če so ga predhodno zanimale geometrijske izpeljave, se je pozneje opredelil za povsem specifično abstrakcijo, kjer ima osrednji pomen črta. Ta poljubno vstopa in izstopa iz likovnega polja in dobiva nove variacije v njegovih naslednjih delih.

O avtorju

Avtor je bil rojen v Ljubljani, kjer danes tudi stalno prebiva. Po končani Srednji šoli za oblikovanje je študij nadaljeval na slikarskem oddelku ljubljanske Akademije za likovno umetnost in ga zaključil leta 1974. Od takrat redno prireja individualne razstave, sodeloval pa je tudi na mnogih skupinskih. Ukvarja se tudi z ilustracijo.

Več del avtorja

Ime dela

Ime dela

Ime dela