Vprašanja in odgovori

Spoštovani, zbiranje in razdeljevanje nadomestil za uporabo avtorskih del na področju likovne umetnosti in fotografije je novost v Sloveniji in je pomembno, da si že v začetku odgovorimo na vrsto vprašanj in pomislekov, predvsem pa, da zagotovimo transparenten sistem delovanja. Pojavljajo se različna in konkretna vprašanja, kar mi je v veselje, saj s tem izkazujete interes.

Kateri ustvarjalci se lahko včlanijo, ali tudi tisti, ki niso člani ZDSLU, oz. regionalnih društev?
Združenje SVA v ustanavljanju bo organizacija, ki bo zastopala avtorsko in sorodne pravice za avtorje in imetnike avtorskih pravic. Pristopno izjavo lahko podpišejo vsi slovenski likovniki in fotografi, imetniki avtorske pravice, oziroma vsi tisti, ki želijo, da jih SVA na tem področju zastopa.

Za katera dela gre, tista, ki so že v prodaji po galerijah ali tista, ki niso prodajna oz. še niso v prodaji?
Te pravice so v bistvu za vsa ustvarjena in objavljena likovna in fotografska dela, za dela, ki so razstavljena ali kako drugače dostopna javnosti.

Kakšna je provizija ki jo Združenje SVA zahteva za svoj servis?
Združenje SVA bo v skladu z zakonom pridobivala sredstva iz uporabe avtorskih del na področjih, ki jih predvideva zakon in se upravljajo izključno kolektivno. Trenutno so to tri področja:

  • pravica fotokopiranja likovnih in fotografskih avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) za območje Republike Slovenije;
  • pravica za razdeljevanje nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje likovnih in fotografskih avtorskih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP za območje Republike Slovenije (prazni nosilci) in
  • ponovna prodaja izvirnikov likovnih del (sledna pravica).

Združenje SVA zbira nadomestila ločeno za vsako pravico in vrsto uporabe.
Od zbranih nadomestil se v skladu s Pravili o stroških poslovanja odštejejo stroški Združenja SVA kot kolektivne organizacije nastali v zvezi z upravljanjem posamezne pravice in tudi glede na posamezno vrsto uporabe ter drugi stroški imetnikov pravic, ki so nastali pri upravljanju te pravice. Priporočljiva višina je 20% zbranih nadomestil.
Del sredstev se nameni za namenski sklad v skladu s Pravili o namenskih skladih, preostala nadomestila predstavljajo delilno maso. Razdeljevanje pa je odvisno od produkcije posameznega avtorja, števila razstav, objav, števila fotokopij, skratka od prisotnosti na trgu in v javnosti.