Razpis za nagrado 

Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru 2024

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

30. Maj 2024

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru (v nadaljevanju Pravilnik), sprejetega 26. septembra 2023 s strani Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, pri ZDSLU, in potrjenega 27. 2. 2024 s strani Izvršnega odbora in Umetniškega sveta ZDSLU objavljamo Razpis za nagrado Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru za leto 2024.

Stanovsko kiparsko nagrado, ki jo podeljuje Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru (v nadaljevanju kiparska nagrada), lahko prejme ustvarjalec za izjemni umetniški dosežek na področju kiparstva v preteklem letu (2023). Za kiparsko nagrado se lahko potegujejo vsa javno predstavljena dela s področja kiparstva (razstave, predstavitve, postavitve v javnem prostoru itd.), ki so jih izvedli slovenski kiparji ali tisti kiparji, ki živijo in delajo na območju Republike Slovenije, in so bila javno predstavljena v slovenskem kulturnem prostoru ali izven njega. Med predloge ne spadajo dela, kjer je kiparstvo posredni element (restavriranje kiparskih del, produkcija s področja uprizoritvenih umetnosti itd.), niti dela, ki se navezujejo na kiparstvo (članki, strokovne objave, intervjuji, informativni formati itd.). Več informacij najdete v razpisnem besedilu in Pravilniku za podeljevanje nagrade Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru.

Razpis bo odprt do 31. avgusta 2024.