OKNO UMETNOSTI K SOSEDU

Anka Krašna, Metka Kavčič

GALERIJA GENERALNEGA KONZULATA RS, CELOVEC

22. November 2016

Anka Krašna je rojena v Mariboru leta 1950. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani leta 1976 pri prof. Gabrijelu Stupici na oddelku za slikarstvo in prof. Francu Kokalju (barvno okno – vitraj). Podiplomski specialistični študij za slikarstvo je leta 1979 zaključila na isti akademiji v Ljubljani pri prof. Jožetu Ciuhi in prof. Marjanu Tršarju. Veliko je študijsko potovala po Aziji in Ameriki ter po različnih deželah Evrope, kjer se je izobraževala tudi v Cité internationale des Arts v Parizu. Je redna profesorica za slikarsko oblikovanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Razstavljala je na več kot 80 samostojnih razstavah ter na več kot 180 skupinskih razstavah doma in v tujini (Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Madžarska, Poljska, Češka, Belgija, Anglija, Makedonija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Ciper). Sodelovala je na številnih likovnih kolonijah in za svoja likovna dela prejela 10 nagrad in priznanj, med njimi leta 1995 odkupno nagrado Umetnostne galerije Maribor, 1996 in 2014 nagrado Društva likovnih umetnikov Maribor, 2004 Glazerjevo priznanje mesta Maribor za umetniške dosežke in nagrado Majskega salona 2015 ZDSLU.

Metka Kavčič je rojena v Mariboru leta 1960. Po študiju likovne vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, na oddelek za kiparstvo, kjer je leta 1987 diplomirala pri profesorju Slavku Tihcu. Podiplomski študij za konservatorstvo in restavratorstvo je leta 1990 zaključila pri profesorju Francu Kokalju v isti ustanovi. Leta 1998 se je strokovno izpopolnjevala na École nationale supérieure des Beaux-Arts v Parizu na oddelku za klasično modelacijo. Enajst let je bila zaposlena kot konservatorka – restavratorka za leseno in kamnito plastiko v Pokrajinskem muzeju Ptuj. Od leta 2000 živi in dela kot samostojna ustvarjalka na področju kulture v Mariboru. Razstavljala je na več kot 50 samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini (Avstrija, Italija, Španija, Francija, Bosna, Hrvaška), sodelovala na številnih likovnih kolonijah ter za svoja dela prejela številne nagrade in priznanja, med drugim 1997. in 2003. leta tudi nagrado Društva likovnih umetnikov Maribor, 2003. nagrado županje Mestne občine Ljubljane na vseslovenski kiparski razstavi v ljubljanskem Magistratu Ljubezen na zadnji pogled in nagrado Majskega salona 2016 ZDSLU.

delo