Etnografska dediščina

Celotni večletni projekt predstavlja prvi primer ilustriranja etnografskega slovstva v taki zasnovi in obsegu, njegovo kvaliteto pa zagotavlja tudi sodelovanje s SAZU-jevim in njegovim narodopisnim oddelkom.

Projekte je zasnoval in vodil Dušan Muc, hkrati pa je spremljajoče publikacije tudi likovno in oblikovno opremil, naslovil in uredil. Publikacije so zasnovane tako, da tvorijo likovno celoto, zbirko. Ta zbirka je posebej dragocena, saj usklajeno dokumentira likovno in besedilno zakladnico gradiva za bodoče raziskovalce etnografske dediščine.

Dosedanje gradivo, poleg izhodiščne ideje Bohinjskih pripovedk (The Tales from Bohinj; Märchen aus Bohinj) v knjižni izdaji (2000, vodja projekta Črtomir Frelih), obsega:

  • KJE JE KLJUČ (2007) – Stare in nove uganke, pesmi šaljivke, zbadljivke in posmehulje ter ugankarska pesmica
  • POVEDKE S KOZJANSKEGA (2008)
  • DIRIN, DIRIN, DUKA (2009) – Otroške folklorne pesmi iz Bele krajine
  • KVARI, KUARIĆI, ĆUBI, ĆUBIĆI (2011) – Upodobitve šavrinske folklorne pesmi
  • TEMNE, MITNE, SVETLE PARNE (2012) – Upodobitev koroških pregovorov
  • PIRTA, FARCA, FIDINJA (2013) – Upodobitev folklorne pripovedi z Bovškega
  • KAJ JE ZELENO IN LETI PO ZRAKU (2016) – Upodobitve ugank ljubljanskih osnovnošolcev
  • KURI, GLAN, GLAN (2019) – Upodobitve slovstvene folklore o Kurentu

Pri vse projektih je sodelovalo veliko število ilustratork in ilustratorjev, katerih generacijskih razpon je od najstarejše Marlenke Stupica in Ančke Gošnik Godec preko srednje generacije do mlajših avtoric in avtorjev. Zastopani so tudi avtorji iz zamejstva in kiparsko področje ilustracije.

Razstave smo, poleg temeljnih postavitev v Galeriji ZDSLU, vedno selili v njihovo okolje, kar so galerije in kulturni centri z naklonjenostjo sprejeli in sodelovali pri uresničitvi zastavljenih projektov.

Iz preteklih projektov je razvidno, da je zbrano besedilno in slikovno gradivo tako obsežno, da tvori že večjo celoto, zbirko, ki povzema besedilno folklorno gradivo posameznih pokrajin.