DOGODKI Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru

Umetnike, ki uporabljajo kiparstvo (oblikovanje materialov v treh dimenzijah različnih razsežnosti) kot likovni medij ter druge vrste likovnega izražanja v javnem prostoru (intervencije, instalacije, grafiti ...) združuje, predstavlja in jih organizira v Sekciji kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru pri Zvezi slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru je samostojno telo Zveze, ki daje mnenja o strokovnih vprašanjih s področja kiparstva ter umetnosti v javnem prostoru in je ustanovljena za  varovanje interesa na področju umeščanja umetniških vsebin v širši družbeni kontekst (prostor).

Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru opravlja naslednje naloge:

▢ skrbi za razvoj in kvalitetno promocijo kiparstva in umetnosti v javnem prostoru

▢ daje strokovna mnenja v zvezi s kiparstvom ter umetnostjo v javnem prostoru

▢ določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja predstavitve umetniških vsebin

▢ skrbi za strokovna izpopolnjevanja in pripravlja strokovna besedila

▢ popularizira kiparstvo in umetnost v javnem prostoru in njene avtorje v medijih in publikacijah, pri čemer mapira, vodi in vzdržuje katalog avtorjev ter umetniških del v javnem prostoru

▢ sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti in zastopa stroko (glede vsebinskih vprašanj kot tudi glede strokovnih rešitev na področju varovanja umetniških del v javnem prostoru ...)

▢ v sodelovanju ter preko okrožnic ZDSLU obvešča člane o razstavah, sejmih in razpisih za kiparstvo ter umetnosti v javnem prostoru doma in v tujini

▢ organizira strokovno izobraževanje, predavanja, delavnice, ekskurzije

▢ vodi pregled na kiparskem področju ter področju umetnosti v javnem prostoru

▢ nudi pomoč pri pridobivanju materialnih donacijskih sredstev za svoje člane

▢ nudi pomoč pri pridobivanju dovoljenj za izvedbo projektov v javnem prostoru članov sekcije

▢ za investitorja pripravi in lahko tudi organizira izvedbo javnih natečajev s področja urejanja javnega prostora z umetniškimi vsebinami

▢ podeljuje nagrado za življenjsko delo in za posebne dosežke ter razvoj umetniškega izraza za medije kiparstva ter umetnosti v javnem prostoru

▢ organizira redne razstave ter festivale na društvenem in meddruštvenem nivoju ter skrbi za sodelovanje na mednarodnih razstavah sodobnega kiparstva ter umetnosti v javnem prostoru

▢ aktivno sodeluje pri pripravi rednega letnega programa ZDSLU

Pogoj za včlanitev v Sekcijo kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru so članstvo v enem izmed društev likovnih umetnikov, članov ZDSLU ter strokovne kvalifikacije kot ustrezna diploma ter umetniška praksa.

Zgodovina Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru >>

Dodatne vsebine

Aktualno