Razstave na temo etnografske dediščine v sodelovanju s SAZU-jem v Galeriji ZDSLU

Spoštovani kolegi/ce,

pripravil sem vsebine za razstavo in publikacijo Sekcije ilustratorjev ZDSLU z naslovom »Kuri, kuri, glan« (Kurent 1969) / Upodobitve slovstvene folklore o kurentu«, ki bo v Galeriji ZDSLU v pustnem času v letu 2019 in sicer med torkom 5. februarja (odprtje razstave) in 5. marcem (zaprtje razstave).

V letu 2020 v pustnem času pa bo razstava v Miheličevi galeriji na Ptuju Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. Obhodi kurentov (Door-to-door rounds of Kurenti) na Dravskem in Ptujskem polju, v Halozah in Slovenskih goricah so od letošnjega leta vpisani na Unescov  seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine.

Na delovnem sestaneku v četrtek, 7. junija 2018 ob 15. uri, v pisarniških prostorih ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani, smo predstavil nabor predložnih besedil (pregovori, otroški folklorni obrazci, pesmi, bajke, povedke, anekdote) med katerimi so avtorji izbirali.

Ilustracije bodo reproducirane na kvalitnem nepremaznem papirju v živ rob in v velikosti 26,5 (vertikalna mera) x 20,5 (horizontalna mera) cm; izvirnik je lahko po diagonali nekaj malega večji. Opozarjamo, da bo tisk štiribarven, osnoven, zato uporabljajte barve, ki jih je mogoče dobro reproducirati. Na razstavi bodo izvirniki ilustracij razstavljeni brez paspartuja, le položeni v okvirje, ki so na razpolago (50 x 40 in 50 x 70 cm).

Za ustvarjalno delo bodo na voljo štirje meseci. Rok za oddajo je ponedeljek 7. oktobra 2018 na Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov.

Opomba: Sodelujoči avtorji prejmejo izvoda publikacije in pridobijo referenco skupinske razstave, ki jo lahko upoštevate pri ohranitvi ali pridobitvi statusa samozaposlenega v kulturi.  

Prosim, če svojo prisotnost sporočite Petri Kosi, vodji projektov ZDSLU, na telefonsko številko: 01 433 04 64 ali na elektronski naslov: petra.kosi@zdslu.si, saj za posameznike srečanja ne bo mogoče ponavljati.

Z dobrimi pozdravi,
Dušan Muc,
vodja projekta Sekcije ilustratorjev ZDSLU


O projektu

Celotni večletni projekt predstavlja prvi primer ilustriranja etnografskega slovstva v taki zasnovi in obsegu, njegovo kvaliteto pa zagotavlja tudi sodelovanje s SAZUjem in njegovim  narodopisnim oddelkom.

Iz preteklih projektov je razvidno, da je zbrano besedilno in slikovno gradivo tako obsežno, da tvori že večjo celoto, zbirko, ki povzema besedilno folklorno gradivo posameznih pokrajin.

Dosedanje gradivo, poleg izhodiščne ideje z izdajo BOHINJSKIH PRIPOVEDK, katerih razkošne tiskane oblike nismo mogli nikoli več doseči, obsega:

  • KJE JE KLJUČ / Stare in nove uganke, pesmi šaljivke, zbadljivke in posmehulje ter ugankarska       pesmica
  • POVEDKE S KOZJANSKEGA
  • DIRIN,DIRIN,DUKA / Otroške folklorne pesmi iz Bele Krajine
  • KVARI, KUARIĆI, ĆUBI, ĆUBIĆI / Upodobitve šavrinske folklorne pesmi
  • TEMNE MITNE, SVETLE PARNE / Upodobitve koroških pregovorov
  • ­PIRTA, FARCA, FIDINJA  / Upodobitve folklorne pripovedi z Bovškega
  • KAJ JE ZELENO IN LETI PO ZRAKU / Sodobne otroške uganke

Pri vseh projektih je sodelovalo veliko število ilustratoric/ jev, katerih  generacijski razpon je od najstarejše Marlenke Stupica in Ančke Gošnik Godec preko srednje generacije do mlajših avtoric in avtorjev.  Zastopani so tudi avtorji iz zamejstva in kiparsko področje ilustracije.

Oblikovno so spremljajoče publikacije zasnovane tako, da likovno tvorijo celoto, zbirko. Ta zbirka je posebej dragocena, saj usklajeno dokumentira likovno in besedilno zakladnico gradiva za bodoče raziskovalce etnografske dediščine.

Razstave smo, poleg temeljnih postavitev v Galeriji ZDSLU, vedno selili v njihovo okolje, kar so galerije in kulturni centri z naklonjenostjo sprejeli in sodelovali pri  uresničitvi zastavljenih projektov.