Delovne štipendije za kreativnost z naslova Knjižničnega nadomestila za ilustracijo in fotografijo, so bile za leto 2018 že podeljene. Projekt je bil zaključen julija 2018.