Delovne štipendije iz naslova Knjižničnega nadomestila za ilustratorje in fotografe za leto 2018

Delovne štipendije za kreativnost z naslova Knjižničnega nadomestila za ilustracijo in fotografijo, so bile za leto 2018 že podeljene. Projekt je bil zaključen julija 2018.

Od 2004 do 2016 je izvajalec za JAK (Javna agencija za knjigo). Od 2017 dalje v svetovalni funkciji za JAK.

Opomnili bi vas radi, da je bil z dnem 18. maj 2018, na spletni strani Javnega agencije za knjigo RS objavljen razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018. 

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja  knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa,
 izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa. Rok za oddajo vlog je do 18. junija 2018.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila za področje ilustracije in fotografije:
Tjaša Urankar, 01 369 58 25, tjasa.urankar@jakrs.si

Več informacij o razpisu lahko najdete TUKAJ.